Hela Sverige
Nyheter22 juli, 2022

Intresse för utveckling har inte tagit semester

I Muodoslompolo flödade dialogen om utveckling.

De har just påbörjat sin resa att själva ta tag i utvecklingen för byn och bygden.

De startar den resan genom att göra en utvecklingsplan för Muodoslompolo och de närliggande byarna.

När den är gjord så gör de en genomförandeplan för de prioriterade utvecklingsområden som har kommit fram i deras arbete med utvecklingsplanen.

Tänk att det finns så många byar i Norrbotten som själva vill ta tag i sin utveckling och det är det bästa för en långsiktig hållbar utveckling!

Vill även ni starta upp er utveckling hör av er till,

Sofie Lundberg Nilsson

sofie.l.nilsson@outlook.com

076-11 69 242