Hela Sverige
Nyheter10 november, 2022

Moskosel är ett bevis att man kan göra skillnad!

Vy från Erik-Larsa berget

Moskosel startade sin utvecklingsresa 2018 genom att själva forma hur de ville utveckla byn och bygden. När de startade upp arbetet fanns ingen lanthandel, skolan var stäng och utan verksamhet, uppgivenheten var stor och många kände att Moskosel var en avvecklingsort.

De gjorde en utvecklingsplan som fick stå till grund för deras arbete framåt. I den så var det fokus på att få tillbaka mer service som lanthandel, apotek, mötesplats och liknade. Alla som följt med vet vilken framgång den digitala butiken och mötesplatsen Navet har blivit för boende, fritidshusägare i området som nu fått tillgång till denna service.

Nu har de arbetat under sommaren och hösten med att uppdatera den utvecklingsplan som gjordes 2018. De har sammanställt alla svar på enkäter, möten, workshops och intervjuer som gjort de senaste 2 åren. De insåg fort att det som var mest efterfrågat var möjligheter till aktiviteter som stärker välbefinnande hos människorna, utegym, boulbana och andra aktiviteter för både barn och äldre.

Enkelt uttryckt, Göra Moskosel mer attrativt att bosätta sig i!

Unga örnar i Moskosel har startat upp barnaktiviteter som är välbesökta. Aktiviteter för äldre planeras också av andra aktiva föreningar. De arbetar nu med att gå vidare och göra ett aktivitetsområde med utegym, mutliarena, boulbana och andra möjligheter för rörelse.

De skapar nya mötesplatser!

Att man kan påverka sin egen utveckling stärker människorna och ökar samverkan mellan boende, föreningar, företag och de som vistas i bygden är Moskosel ett bevis på. Det som påbörjades 2018 ger nu ringar på vattnet i bygden och skapar framtidstro. Nya företag startas, samverkan stärks och inflyttning sker.

Januari 2020 fanns det 361 personer skrivna i Moskosel bygden, November 2022 finns det 406 skrivna i bygden. Vill ni veta mer om utvecklingen som sker i Moskosel besök  http://www.moskosel.nu

Vill ni veta mer om projektet ” Samverkan för utveckling i Norrbotten”

eller starta upp er utveckling.

Kontakta Sofie Lundberg Nilsson epost: sofie.l.nilsson@outlook.com