Hela Sverige
Nyheter16 augusti, 2022

Murjek en liten by med ett stort engagemang!

Digitaliseringens möjligheter innebär att man kan sitta tillsammans i Murjek eller medverka via en mötes länk.

Murjek var en av de första byarna som startade upp sin utvecklings resa i projektet Samverkan för utveckling i Norrbotten. De bildade en arbetsgrupp under det första fysiska mötet och de arbetar på med nyfikenhet och med stor portion vilja att själva påverka utvecklingen i Murjek. De har kommit långt i sitt arbete med sin utvecklingsplan och har börjat listan på prioriterade områden för Murjeks utveckling. Nu får de snart äntligen starta med deras genomförandeplan för idéer saknas inte!

Murjek är en by i Jokkmokks kommun som de själva vill benämna som Navet i området med järnvägsstationens möjligheter.

Foto Reidun Fagerström

Vill ni också få hjälp att utveckla er bygd kontakta projektledaren för projektet

Sofie Lundberg Nilsson, e-post sofie.l.nilsson@outlook.com