Hela Sverige
Nyheter6 oktober, 2022

Porjus

Porjus är en ort som deltar i projektet ”Samverkan för utveckling i norrbotten”. Projektet har tidigare besökt orten och varit delaktig i en enkät som Porjus byaförening var delaktig i. Den enkäten visade att det finns ett stort intresse för boende i Porjus att medverka i att utforma en Utvecklingsplan för Porjus. Nu planeras det för ett allmänt möte i November och vi hoppas på en bra uppslutning.