Hela Sverige
Nyheter9 september, 2022

Slagnäs den internationella byn i Arjeplogs kommun

I Slagnäs så är det lika vanligt att samtal sker på tyska som på svenska för där finns en av Sveriges kanske Europas största biltestanläggning som förser bygden med arbetstillfällen. Det kommer många från andra länder till Slagnäs för att arbeta under vintern med biltestning och det ger ökad aktivitet i bygden under den mest intensivaste perioden. Lanthandeln har mer kunder och hela bygden lever upp.

Lanthandeln undersöker hur de kan utveckla butiken för att möta kundernas behov av förändrade öppettider och utveckla den med digitala lösningar, med syfte att få en lång siktig hållbar utveckling. De har medverkat och följt projektet DigiBy (http://www.digiby.se) där de fått ta del av information och resultat av de olika piloterna som drivs i det projektet och detta har bidragit till en nyfikenhet på hur de kan utveckla Slagnäs med bland annat digitala lösningar.

De sökte ett projekt hos tillväxtverket för detta och mycket annat, de beviljades ett projekt i Slagnäsbygden som drivs av Mona Ek, Förstudie om hållbar och stärkt service i Slagnäsbygden  ”Syftet med projektet är att undersöka hur man kan ta vara på det befintliga näringslivet, invånarna och besöksnäringen, för att stärka och skapa en hållbar service för de som bor och verkar i bygden året runt. Målet med projektet är att skapa en handlingsplan. Handlingsplanen ska bidra med kunskap om vad som kan och ska göras samt när. Den ska utgå ifrån vad som finns på orten, vilka behov som finns, vilka samarbeten som kan skapas och utvecklas, vad som behövs för ömsesidig bäring, samt vilka lösningar som bäst passar för stärkt service. På lång sikt är målet att projektet ska bidra till samlade krafter för den fortsatta utvecklingen och till stärkt service på orten utifrån bygdens förutsättningar. Projektet består i att kartlägga behov av service samt undersökahur man kan stärka servicen för boende och näringsliv i bygden” Detta projekt är inne i slutfasen och ett nytt fortsättningsprojekt planeras utefter den handlingsplan som görs i projektet.

Att byar/bygder själva söker och driver utvecklingsprojekt är så viktigt när man börjar en utvecklingsprocess för den får en bättre förankring. Om man kan så är det en fördel med en projektledare som har lokalanknytning för då behöver projektet inte förankra projektledaren i bygden utan man kan påbörja arbetet direkt.

Slagnäs medverkar i projektet Samverkan för utveckling i Norrbotten där de reviderar deras utvecklingsplan genom olika medskapandeprocesser som möten, enkäter mm. De medverkar i de digitala möten som görs i projektet och det utökar deras nätverk i Norrbotten. Det ger inte bara nätverket de får också inspiration av vad de andra medverkande byar/bygder gör eller ha gjort.

De som bor och verkar i Slagnäs tycker att byn är ett nav där man har 4 tätorter inom 60 km, det skapar olika möjligheter till samverkan med olika kommuner.

2009 blev Slagnäs utsett till årets by i Norrbotten med motiveringenSlagnäs i Arjeplog kommun utses till Årets by i Norrbotten 2009 av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Byn får utmärkelsen för den samverkan mellan ideella krafter och näringsliv som finns i Slagnäs och som skapar goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i området”. Inspirerande att se år 2022 att den samverkan är ännu aktiv trots stora förändringar i byn som skett genom åren sen byn fick utmärkelsen som årets by. Nedläggning av skolan 2016 förändrade förutsättningar för att få inflyttning av barnfamiljer men de arbetar framåt med sin utveckling och försöker hitta nya sätt att göra Slagnäs attraktivt att bo i.

Läs mer https://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen_i_norrbottens_lan/pressreleases/slagnaes-aarets-by-i-norrbotten-2009-307090

Den tyska journalisten Klaus Betz arbetar med ett reportage om utveckling i glesbyd och kvinnors roll i den utvecklingen. Han åker runt i Norrbotten och intervjuar olika kvinnor för att skapa en bild på hur kvinnor ser på sin roll i detta. Först ut var ett möte i Slagnäs där Hela Sverige ska leva Norrbottens kvinnliga ordförande Sofie Lundberg Nilsson fick svara på olika frågor med olika perspektiv, vad är viktigt när man vill utveckla sin by/bygd, varför är så många kvinnor engagerad av landsbygdsutveckling. Vilka möjligheter kan digitaliseringen skapa för landsbygden? Klaus intervjuade även Mona Ek om hur hon ser på ”varför det är kvinnor som driver på utvecklingen i landsbygd/glesbygdsfrågor”.

Vi du att er by/bygd/ort ska starta upp er egna utveckling hör av er till projektledaren för projektet Samverkan för utveckling i Norrbotten.

Sofie Lundberg Nilsson sofie.l.nilsson@outlook.com 076-11 69 242