Hela Sverige
Nyheter7 mars, 2022

Projekt ”Rättvis grön omställning”

Foto Sofie Lundberg Nilsson

Vi är nu officiell partner i projektet vilket innebär att vi kommer att delta i detsamma med arbete som vi själva beslutar inom ramen för samarbete och samverkan. Nordregio kommer att lämna in ansökan i slutet av april till ett universitet som håller allt samman och vi ska presentera vad vi vill göra för verksamhet. Tack vare detta projekt kommer vi att få resurser till vårt arbete mot kommuner och lokala grupper runt om i länet.