Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Nyheter

Arbetet med en ny landsbygdspolitik har startat.

"Med över 30 års kollektiva erfarenheter kan vi tillföra övergripande och samlande synsätt på dessa frågor" säger Terese Bengard om Hela Sverige ska levas roll i den referensgrupp som regeringen tillsatt inför översynen av landsbygdspolitiken.

Nu påbörjar regeringen sin översyn av den svenska landsbygdspolitiken. Ett av de första stegen i den långa processen har varit att tillsätta en referensgrupp – där Hela Sverige ska leva är en av organisationerna som har möjligheter att lämna synpunkter och löpande ta del av arbetet.

Ett ögonblick Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva, du deltog på uppstartsmötet med referensgruppen den 6 december.

Hur ser Hela Sverige ska leva på att regeringen nu ser över landsbygdspolitiken?
– Vi tycker det är bra att regeringen ser över och förnyar landsbygdspolitiken. Det är såklart viktigt att utveckla nya politiska förslag av olika slag, men ännu viktigare att faktiskt genomföra dem. Både kommande och de som finns sedan tidigare.

Vad är Hela Sveriges roll i referensgruppen?
– Med över 30 års kollektiva erfarenheter kan vi tillföra övergripande och samlande synsätt på dessa frågor. Vi har strategiska frågor vi vill driva, men kan också exemplifiera när det gått bra och mindre bra i den politik man satt i verket.

Vilka förväntningar har ni på översynen?
– Dels att den synliggör den omfattande kunskap som genom en lång rad utredningar och mångårig erfarenhet redan finns när det gäller landsbygdsfrågorna. Dels att översynen också mynnar ut i konkreta insatser som stärker förutsättningarna att skapa ett hållbart samhälle och möjligheterna för bygder att blomstra. Vi hoppas också att regeringen genast inför landsbygdssäkring av alla beslut samt tillsätter ett landsbygdspolitiskt råd som kan stärka det fortsatta arbetet.

Vad händer nu?
– Det kommer vara ett flertal möten i referensgruppen under kommande år samt ett arbete däremellan. Det långsiktiga målet är att en ny landsbygdsproposition ska ligga på riksdagens bord 2026.

Läs mer om översynen av landsbygdspolitiken.

Ta del av genomgången av regeringens landsbygdspolitik från hösten 2023.

Under 2023 har Hela Sverige ska leva tyckt till om behovet av att aktualisera landsbygdspolitiken…

…och ibland med glimten i ögat.

Läs en tidigare genomgång av de 75 förslag för utveckling av Sveriges landsbygder, som den parlamentariska landsbygdskommittén föreslog i sitt slutbetänkande 2017.