Hela Sverige
Nyheter9 november, 2022

Ett ögonblick Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva.

Foto av: Tommy Alvén/Mostphotos

Hela Sverige ska leva lyfter just nu behovet av att korta väntetiderna på blåljushjälp i landsbygder – bland annat genom en debattartikel i Aftonbladet som du skrivit tillsammans med Irene Oskarsson och Magnus Ek.

Varför är det en viktig fråga för Hela Sverige ska leva?

– Var du bor ska inte avgöra dina chanser att överleva vid sjukdom eller olycksfall. Hur lång tid det tar innan hjälpen kommer är en grundläggande fråga i samhället som helhet. Kommer den i tid? Eller inte? I dag är väntetiderna helt enkelt för långa i landsbygder. Förutom direkta konsekvenser när det gäller liv och egendom ser vi också att det också leder till en stor oro hos människor.

Det är lätt att peka på problem, men hur ser era lösningar ut?

– Vi är medvetna om att det inte finns några enkla lösningar. Sverige ser olika ut och därför varierar också utmaningarna. Men vi menar att Sverige kan bättre än idag. Att införa en så kalla maximal responstid för blåljus kan bidra till att lyfta problemen. Vi menar också att regeringen bör ta ett samlat grepp för att driva på utvecklingen mot kortare väntetider. Det handlar bland annat om att se över skattesystemet, stimulera till organisatorisk innovation och teknikutveckling.

Är det verkligen relevant att lyfta blåljusverksamhet som ett samlat begrepp?

– Självklart skulle vi kunna fördjupa oss särskilt i polisens prioriteringar, svårigheterna att rekrytera deltidsbrandmän eller något helt annat. Men vår ambition i detta fall är att peka på geografiska obalanser och landsbygdernas behov – sedan måste experter på de olika sakområdena ta vid. Ofta handlar de frågor vi lyfter om just detta – att bidra med ett landsbygdsperspektiv på verksamhet som annars lätt har städernas villkor som utgångspunkt.

Finns det risk att Hela Sverige ska leva bidrar till polarisering genom att skriva den typen av inlägg?

– Visst leder blåljusfrågorna ofta till ett högt tonfall, vilket generellt sett är ett växande problem i samhället. Samtidigt kan inte vi som organisation låta bli att lyfta frågor som är grundläggande för landsbygdernas villkor. Vi är noga med att vara sakliga och balanserade – men sedan är det självklart ett gemensamt ansvar hålla fokus på sakfrågorna.

Läs Hela Sverige ska levas debattartikel i Aftonbladet.

Ta del av fördjupad information på vår hemsida