Hela Sverige
Nyheter17 november, 2023

Hela Sverige tar ställning för landsbygderna.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Stärk kontanternas ställning! Öka tillgängligheten till vård i landsbygder! Det är två övergripande ställningstaganden som riksorganisationen Hela Sverige ska leva gjort under november 2023.

Vi svarar regelbundet på remisser från regeringen. I korthet betyder det att vi tycker till om utredningar och förslag till politiska beslut.

Att låta organisationer som Hela Sverige ska leva (och andra) yttra sig i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen – och slås fast i den grundlag som heter Regeringsformen. När beslut blir belysta utifrån många perspektiv är tanken att det gynnar såväl demokratin som rättssäkerheten och effektiviteten i regeringens arbete.

Det är dock tidskrävande att svara på remisser. Utredningar av olika slag är omfångsrika och komplexa. För Hela Sverige ska leva betyder det att vi dels väljer noga vilka remisser vi svarar på, dels prioriterar att lyfta perspektiv som är unika för oss. Inte sällan handlar det om att utmana de urbana utgångspunkter som genomsyrar många utredningar.

I remissen om att stärka tillgängligheten till vård lyfter vi till exempel att:

  • Förslagen i utredningen är relevanta, men troligtvis otillräckliga. Vi presenterar ett alternativt synsätt, som vi menar kan bidra till goda effekter för hälso- och sjukvården i glesa landsbygder.
  • Det är en allvarlig brist att utredningen helt saknar skrivningar om den idéburna sektorn och dess betydelse och potential för hälso- och sjukvården i glesa landsbygder.

I remissen om statens roll för betalningarna lyfter vi till exempel att:

  • Staten spelar en viktig roll i en tid av snabb omställning på betalmarknaden – där kontanternas ställning bör stärkas.
  • Frågan om betalningarna behöver ses i ett systemperspektiv tillsammans med annan grundläggande kommersiell service, som dagligvaror, drivmedel, postombud och apoteksombud, samt kritisk infrastruktur.
  • Lagstiftningen behöver utvecklas för att stärka kontanternas roll. För att de ska förbli ett fungerande betalmedel krävs både att de är fysiskt möjliga att ta ut och möjliga att använda i butik.

Myndigheter är skyldiga att svara på remisser från regeringen (även om de har full rätt att inte ha några synpunkter i frågan). Övriga organisationer som Regeringskansliet skickar remissen till kan däremot välja själv om de vill svara eller inte. Men den rätten har också alla andra. Möjligheten att yttra sig över ett förslag är öppen för den som har synpunkter i den aktuella frågan. Varför inte ta chansen?

Här hittar du remissvaren från Hela Sverige ska leva: Hela Sverige

Läs mer på regeringens sida för remisser. Där hittar du bland annat en guide för vad som är bra att tänka på för dig som svara på remisser: Remisser – Regeringen.se