Hela Sverige
Nyheter11 maj, 2023

Hela Sverige träffar landsbygdsministern.

Landsbygdsminister Peter Kullgren flankerad av Terese Bengard och Irene Oskarsson från Hela Sverige ska leva.

På torsdagen den 11 maj fick Hela Sveriges ordförande Irene Oskarsson och verksamhetschef Terese Bengard möjlighet att prata landsbygdsfrågor med statsrådet Peter Kullgren.

På agendan fanns aktuella landsbygdsfrågor, EU-ordförandeskapet och arbetet som det genererat i departementet samt en genomgång av hur landsbygdspolitiken nu är organiserad i ett nytt Landsbygds- och infrastrukturdepartement.

– Det är viktigt att vi i Hela Sverige ska leva har en regelbunden dialog med politiken så detta möte har varit mycket givande, säger ordförande Irene Oskarsson

Andra frågor handlade om Landsbygdsveckan och möjligheten att skapa ett landsbygdspolitiskt råd.

– Inför Landsbygdsveckan lanserade vi idén om att regeringen bör tillsätta ett landsbygdspolitiskt råd. Det är inte är svaret på alla utmaningar vi står inför men en möjlig väg för att lyfta landsbygdsfrågorna på nationell nivå, säger verksamhetschef Terese Bengard.

Under mötet lyftes även vikten av  fungerande lokalsamhällen och dess viktiga roll i tider av kris där lokal matförsörjning, energi och trygghet är avgörande för landet. Att bygga stabila och hållbara samhällen är nyckeln till ett väl fungerande land både i freds – och kristider.

Hela Sverige ska leva passade också på att bjuda in landsbygdsministern till Landsbygdsriksdagen som går av stapeln i maj 2024 i Sörmland.

Ta del av Peter Kullgrens inledningstal vid Landsbygdsveckan från den 2 maj.

Läs Hela Sverige ska levas förslag till ett landsbygdspolitiskt råd.