Hela Sverige
Nyheter9 juni, 2022

Mikrofonden stöttar byggande på landsbygden. 

Mikrofonden har märkt av det ökade intresset för att bygga nya seniorboenden, ekobyar, kollektivhus och liknande. Bara under den senaste tiden har de fått in en handfull ansökningar från lokala föreningar som ska bygga boenden och under förra året investerade fonden i tre nya byggemenskaper.

Nu arbetar mikrofonden för att sätta upp en delfond med riskvilligt kapital, särskilt riktat till byggemenskaper. Förhandling pågår med flera intresserade investerare.

Har er förening/företag kapital eller säkerheter (exempelvis onyttjade pantbrev) att placera eller har ni behov att söka finansiering?

Kontakta då Mikrofond Sverige på info@mikrofonden.se

Mikrofond Sverige startades 2010 av riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Coompanion, Ekobanken och JAK Medlemsbank.