Hela Sverige
Nyheter23 maj, 2022

Se Landsbygdsriksdagens politikerdialog i efterhand.

Foto: David Wreland

En viktig del av lördagens program under Landsbygdsriksdagen, var politikerdialogen som leddes av Gunilla Kindstrand.

En sammanfattning i mikroformat är att landsbygdsfrågorna står på agendan på ett sätt som vi inte sett på mycket, mycket länge. De har ökat i betydelse, bland annat, i och med klimatförändringar, beredskapsfrågor och självförsörjningsfrågor.

Här kan du se hela dialogen, cirka två timmar lång. En mer bearbetad version kommer inom någon vecka.