Hela Sverige

Linda Elfving Bovin, styrelseledamot.

Linda Elfving Bovin har varit delaktig i Hela Sverige ska leva sedan 2006, med ett uppehåll på fem år då småbarn och jobb tog upp mycket av hennes tid. Men sedan ett år är hon tillbaka i styrelsen i Hela Sverige ska leva Uppsala. Linda har även länge varit aktiv i det lokala föreningslivet, främst 4H, som driver barn och ungdomsverksamhet.

Professionellt arbetar hon inom besöksnäringen och just nu i ett arenaområde som ägs till största del av föreningar. ”Jag tilltalas av den demokratiska processen som skapar delaktighet och får frågor att växa från en gräsrotsnivå”, säger Linda.

Hennes kompetens finns främst inom besöksnäringen och det har inkluderat även organisation, ledarskap och affärs/verksamhetsutveckling. Hon driver gärna frågor och processer som rör sig framåt och som går från ord till handling.

Linda vill bidra med sin spetskompetens inom besöksnäringen – det är en näring som är en viktig del i landsbygdsutvecklingen och som kan vara en katalysator till utveckling i fler områden. ”Att kunna vara del i ett större sammanhang med den insikt, inflytande och påverkan som det innebär känns bra för att kunna driva viktiga frågor framåt”, menar Linda.