Hela Sverige

Lokal ekonomi

Introductiontext Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Mikrofond i Örebro län

I Sverige finns mikrofonder etablerade i tio län, och fler är på gång. Vi tillhör Mikrofonden Mälardalen. Anledningen till att de bildats är svårigheterna att få lån i bank när man bor på landsbygden.

Hos mikrofonden finns möjlighet att ansöka om bankgaranti för det belopp som kunden avser att låna i en bank, eller för en checkkredit. Det kan vara aktörer som verkar för social ekonomi och lokal utveckling. Exempel är föreningar, sociala företag, byalag, stiftelser, samfund och entreprenörer på landsbygden. Har du behov i din nuvarande verksamhet, eller tänker du starta nytt och behöver finansiering, kontakta Mikrofonden Mälardalen.

Följ den nationella och regionala utvecklingen via Mikrofonden.

 

Lokala ekonomidagar

Den nationella konferensen ”Lokalekonomidagarna” (LEK) arrangerades första gången 2003. Initiativet togs av aktörer i projektet Lokalekonomi.nu. Projektet startades av Hela Sverige ska leva, Coompanion Sverige, Ekobanken Medlemsbank och JAK Medlemsbank. Idag drivs den både som webbinarium och fysiska träffar. Lokalekonomidagarna är en mötesplats för nätverkande och kunskapsutbyten.

Det övergripande och långsiktiga syftet med Lokalekonomidagarna är att medvetandegöra deltagarna om vilka problem och lösningar som finns inom ämnet lokal ekonomi. LEK ska vara en del av lösningen genom att problematisera, tillgängliggöra idéer, kunskap och kontakter, samt att inspirera till handling. Läs mer på lokalekonomi.helasverige.se.