Hela Sverige

Krisberedskap

Vad skulle hända på landsbygden om en katastrof inträffar? Hur väl är vi förberedda och hur skulle vi reagera om en kris blir vår dagliga verklighet? Läs mer om hur du kan förbereda ditt hushåll och ditt gemenskap för det oväntade.

 

Hemmets krisberedskap

Denna information riktar sig i första hand till oss som bor på landsbygden i en villa eller i ett mindre flerfamiljshus. Syftet med informationen är att vi ska bli medvetna om de problem som kan uppstå när elen försvinner och hur vi kan förbereda oss för att möta en sådan situation. Vi har fokuserat på personsäkerhet i denna presentation. Vissa delar gäller året om medan andra är specifika för den kalla årstiden.

Presentationen Hemmets Krisberedskap är sammanställd av Hela Sverige ska leva Örebro län och får fritt användas i sådant syfte för vilken den är framtagen. Underlag är hämtat bl.a. från MSB Myndigheten för samhälls- skydd och beredskap, Civilförsvarsförbundet samt Energimyndigheten. (2016)

Ladda ner presentation Hemmets Krisberedskap

Krisberedskap i din by

Mer information kommer…

Studiehandledning hemberedskap, för de som vill starta en studiecirkel och samtala kring kris- och hemberedskap med dina grannar.

Mer information

En mer fullständig information inför och under en kris kan du läsa eller lyssna till på på nedanstående plattformar:
Krisinformation från svenska myndigheter på www.krisinformation.se
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) hemsida.
Civilförsvarsförbundet – en civil del av Sveriges krisberedskap
Krishantering inom lantbruk, djur och foder på Jordbruksverket.
Länsstyrelsens roll i krisberedskapen
Preppa med ABF!

Annan intressant information:
Skyddsrumskarta (MSB)
Filmer om hemberedskap
Landet Podcast (2019): När kommer krisen? – om prepping och krisberedskap
Facebookgrupp om krisberedskap
Köpa boken om hemberedskap från ABF