Hela Sverige
Nyheter9 november, 2021

Utvecklingscheckar

Hela Sverige Ska Leva Östergötland har avsatt medel för Utvecklingscheckar till lokala utvecklingsgrupper i Östergötland.

Det kan vara en barn- eller ungdomsgrupp som skulle vilja göra något. Det kan vara ett Byalag eller Utvecklingsgrupp som har en idé som man vill prova. Checkarna är på upp till 10 000 kr.

Vi behöver en enkel beskrivning på vad ni vill göra samt en enkel kostnadsbudget för det ni vill göra. Det kan vara för en mobilisering eller för att förbereda för en större projektansökan. Efter att ni är klara med det ni vill göra vill vi veta hur ni använt pengarna och resultatet.

Vi fattar beslut om anslaget för Utvecklingschecken efterhand som ansökningarna inkommer.

Om ni är tveksamma om vad det skulle kunna vara eller hur man gör så kontakta Lelle Karlsson på tel. 072 992 42 82 eller mail vbklelle@gmail.com