Hela Sverige

Valberedning riks

HELA SVERIGE SKA LEVAS VALBEREDNING

 

Här kan du kontakta någon i valberedningen på riks om du vill föreslå någon kandidat.

Gun Rehnman, sammankallande.
Hela Sverige ska leva Västerbotten.
E-post: r.gun@telia.com  telefon 070-686 01 65

Tina Yngvesson, Hela Sverige ska leva Sjuhärad.

Bengt Grönblad, Hela Sverige ska leva Blekinge.

Pernilla Eurenius, Folkets hus och parker.

Kenneth Nilshem, Norrlandsförbundet.

Nicklas Bromark, Riksidrottsförbundet.

Siv Lindén, Hela Sverige ska leva Jönköping.