Hela Sverige
Nyheter29 januari, 2023

Årets lokal utvecklingsgrupp är utsedd

Grattis till utmärkelsen Årets Grupp i Skåne.
Hela Sverige ska leva Skåne har utsett Ljungbyheds Framtid till Årets grupp i Skåne.
Följande motivering:
Föreningslivet förändras snabbt och har ständiga nya krav. Ljungbyheds Framtid vågar satsa!
En grupp som vågar ta steget och arbeta med den nya tekniken med stor framgång.
En grupp som jobbar aktivt för att stärka det samhälle som man lever och bor i.
Att kraftsamla ihop med digitaliseringen som ökar informationen och delaktigheten i bygden och samhället!
Priset delades ut på Höstmötet!