Hela Sverige

Unik Valenkät 2022!

-Skaraborgarna behöver besked från politikerna inför valet. Vi vill hjälpa till med  att förmedla var de politiska partierna står, säger Per Gustafsson, ordförande i Skaraborg för Hela Sverige ska leva.

-Vi vill ha svar på frågor som är viktiga för alla som bor på landsbygden och på småorter i Skaraborg, säger han.

Totalt är det 44 skaraborgska toppkandidater, som representerar åtta partier, som getts möjlighet att svara på 26 frågor. De handlar bland annat om boende och byggande på landsbygden, företagande, jordbruk, fiske, miljö och energipolitik, it, kultur och föreningsliv. Övervägande delen av frågorna är frågor som går att svara med ja/nej/vet ej/avstår.

-Är det något dessa politiker är vana vid, så är det att trycka på ja- och nej-knappar när de röstar, säger Per Gustafsson.

-Politikerna har också fått möjlighet att kommentera sina svar.

När Valenkäten nu är stängd, så är det sammantaget 27 politiker som prioriterat Valenkäten och besvarat frågor.

-Tyvärr har 17 politiker avstått från att besvara våra viktiga frågor, trots flera påminnelser, och lång svarstid.

Hela Sverige ska leva Skaraborg kommer löpande presentera svaren i Valenkäten. Med början i juni ända fram till till valdagen september 2022.

Svaren publiceras löpande under Nyheter på denna hemsida – se rubrikerna till höger.

Läs rapporterna:

Del 1: Allmänt om landsbygden (3 frågor). Publicerat 31 maj 2022.

Del 2: Byggande och service på landsbygden (7 frågor). Publicerat 29 juni 2022.

Del 3: Företagande på landsbygden (4 frågor). Publicerat 29 juni 2022.

Del 4: Energiomställning och Skaraborg (4 frågor),. Publicerat 9 augusti 2022.

Del 5: Föreningsliv och skola på landsbygden (2 frågor). Publicerat 28 augusti 2022.

Del 6: Miljö och hållbarhet på landsbygden (3 frågor). Publicerat 28 augusti 2022.

Del 7: Infrastruktur på landsbygden (3 frågor). Publicerat 28 augusti 2022.