Hoppa till innehållet

Välkommen till LBR STOCKHOLMS LÄN

Hela Sverige ska leva Stockholms Län  är den regionala avdelningen av Hela Sverige. Vår organisation är öppen för alla lokala utvecklings grupper, föreningar och folkrörelser på lokal och regional nivå som verkar för att Hela Sverige ska leva. Det finns många fördelar med att vara medlem i vår länsavdelning.

Alla medlemmar är synliga på internet och ingår i ett kontaktnät/nätverk. Du får vårt lokala nyhetsbrev minst tre gånger per år och däremellan tips om vad som är på gång i länet. Ni kan också få vägledning i era projekt och få vara med på utåtriktade aktiviteter som vi genomför, exempelvis konferenser, utbildningar och temadagar.

Tag del av nedan angivna rubriker / innehåll

årsmöte 2018 har genomförts 

Klicka här för att följa oss på Facebook och att göra inlägg 

Hela Sverige skall leva har genomfört sin Landsbygdsriksdag i Örnsköldsvik, (se bild till vänster Landshövding sent 1700 tal), 18 - 20 maj läs mer här.  Panel bestående av :

Staffan Nilsson, Maud Olofsson, mötesordförande Åsa Classon och Ulrik Strömberg sekreterare

Nyheter


Våra sociala media