Hela Sverige
Nyheter17 september, 2023

Webbinarium – ”Skogsbete” en lösning för den biologiska mångfalden

När: kl.18.30 – 19:30 den 27 september
Zoom-Länk: https://us06web.zoom.us/j/81492193929
Ingen föranmälan behövs, bara att hoppa in!

 • Karl – Ivar Kumm Doc. SLU: Skogsbete kan rädda betesmarker.
  Svenska betesmarker är små särskilt i skogsbygderna. Höga kostnader för stängsel, vattenförsörjning och djurhantering på små betesmarker. Det finns mycket nedlagd betes- och åkermark. Rationella betesmarker kan skapas av små spridda betesmarker, nedlagd jordbruksmark och mellanliggande skog. Köttproduktion kan bli lönsam i mosaiker av befintlig och restaurerad betesmark och mellanliggande skog.
 • Inger Pehrson  : Optimal användning av olika slags betesdjur
  Betesekologi – varför betar olika djurslag som de gör?
  Hur kan vi använda olika djurslag för bästa resultat?
  Inger Pehrson är husdjursagronom som varit intresserad av och jobbat med betesfrågor i cirka 50 år. Har skrivit boken Bete och Betesdjur (Jordbruksverket). Arbetar sedan 2014 med innovationsfrågor åt Landsbygdsnätverket, bland annat gällande betesdrift, numera på konsultbasis som jobbonär.
 • Magnus Strömberg och Lotta Nilsson: Tankar och framtid – 100 000
  Magnus med 40 års erfarenheter som skogsägare om historik i Norrland och minnen om hur skogsbete hanterades på 50 & 60-talet. Hur vi kan tänka hur skogsbete skulle kunna se ut idag, värdet av skogsbete, mer än 1 Mdr SEK, hur finrötterna kan ha positiv effekt för skogen samt hur befintliga viltstängslet längs europavägarna kan nyttjas. Lotta Nilsson är utbildad mjölkerska med bred erfarenhet inom jordbruksnäringen och tillsammans vill vi ge infallsvinklar rörande positiv utveckling av matperspektivet i en orolig värld och hur vi skulle kunna nyttja våra naturresurser på ett positivt sätt. Lottas inspel handlar om att vi behöver få 100 000 nya idisslare till Västerbotten.

Webbinarieserien sker i samarbete med
riksorganisationen Hela Sverige Ska leva
Kolla in fler webbinarium!
https://www.helasverige.se/stockholmslan/
https://www.youtube.com/@helasverigeskalevastockhol6997
Facebook: https://www.facebook.com/HelaSverigeSTH

Frågor? De kan ställas här
➡️ stockholm@helasverige.se

Ladda ner som pdf