Hela Sverige

Vi gör och vi vill i länet 

klicka folder 2023

 • Sprider kunskap och metoder för mobiliseringsarbete genom seminarier
  och annan utbildning

 • Genomföra tematiska seminarier om kultur- och miljöfrågor, idéburet
  företagande, social och ekonomisk hållbar utveckling, bostäder och service med mera

 • Informera om möjligheter till Eu- stöd och andra finansieringsvägar

 • Stimulerar framväxten av kommun bygderåd och liknande lokala nätverk

 • Initierar och sprider information om aktiviteter som stärker samhörigheten
  inom och mellan städer, tätorter, landsbygder och öar i länet

 • Ordnar möten för erfarenhetsutbyte och inventering av vilka stöd som
  behövs / önskas

 • Erbjuder stöd och utbildning för att utveckla medlemsföreningarnas arbete
 • Delta i samverkansarbete för att stärka den idéburna sektorns samarbeten i regionala
  utvecklingsfrågor i länet
 • Vi är engagerade i landsbygdens utvecklingsfrågor genom att vi deltar i Länsstyrelsens partnerskap för Landsbygds – Havs och Fiskeprogrammet
 • Vi är medlemmar i Leader Stockholmsbygd och Leader Sörmlandskusten
 • Vi är medlemmar i Ideell Kulturallians Stockholms län och Microfond Öst
 • Vi är på olika sätt engagerade i Region Stockholms utveckling i landsbygds- och skärgårdsfrågor
 • Vårt viktigaste uppdrag är att stötta lokala utvecklingsgrupper och att inspirera till att fler bildas i länets landsbygd och i förorter, städer och tätorter
 • Det lokala demokratiska utvecklingsarbetet är den första samhällsnivån där alla som vill kan inkluderas