Hela Sverige

Flera sätt för att locka nya invånare till vår region

Inom regionen finns flera olika projekt som använder olika metoder för att locka nya invånare till ett växande Västerbotten

Vi flytt’ in

Nu vänder flyttlassen – kampanjen Vi flytt’ in speglar det som sker

Norrlandsförbundet mobiliserar nu kring en ny kampanj med rubriken Vi flytt’ in för att visa det positiva som sker i Norrland. I den kampanjen finns också Hela Sverige ska leva Västerbotten med som en partner.

– Förr behövdes jobb till folket – nu behövs folk till jobben! säger Malin Ackermann, kampanjledare i Norrlandsförbundet.

Under vinjetten Vi flytt’ in kommer Norrlandsförbundet och samarbetspartners att intervjua både inflyttare och personer som arbetar för att rekrytera och underlätta inflyttning. Genom kampanjen vill man uppmärksamma lokala och regionala initiativ. Man vill också samla kunskap om våra nya invånares drivkrafter, och vilka hinder de möter. Därför följer man också familjer som bott här ett tag.

– Norrlandsförbundet vill vara ett forum där lokala eldsjälar kan ge varandra kraft, och där kommuner kan lyfta utvecklingsfrågor som går över geografiska gränser. Några exempel är bostäder och kommunikationer. Alla kommuner jobbar redan med dessa frågor, och vi tror att kampanjen kan bidra med nya infallsvinklar, säger Karin Johansson, ordförande i Norrlandsförbundet.

Norrlands tidsfönster är vidöppet med en stark framåtblick där invanda mönster och normer utmanas. Nu är tid att påfolka Norrland och uppmärksamma regeringen på politiska områden som behöver nytänk för att möta de möjligheter som finns för ett mer sammanhållet och hållbart Sverige

Förr behövdes jobb till folket – Nu behövs folk till jobben!

Mer om Norrlandsförbundet och kampanjen

 

Multinations Norsjö

Multinations Norsjö är ett projekt finansierat av EU, LEADER Skellefteå Älvdal och Jordbruksverket.

Nyinflyttad eller på väg till Norsjö. I detta projekt har Hela Sverige ska leva Västerbotten varit med i bygget av konceptet :
Vision och uppdrag:
”Att skapa ett livligt affärs- och socialt forum i Norsjö kommun för att ge information, support och tjänster till personer och företag som nyligen har flyttat till eller planerar att flytta till Norsjö. Detta forum ska hjälpa till att möjliggöra och underlätta deras flytt , bosättning och snabb integrering i sin nya miljö, vilket gör det till en trevlig upplevelse.
För att uppnå detta ska gruppen samarbeta med svenska organisationer, föreningar och multinationella människor som bor här, Ibland ska gruppen arrangera affärs- och sociala events för att uppnå sina mål. ”
Konceptet har spridit till Övertorneå som också ska söka LEADER-pengar för att starta Multinations Övertorneå.

Multinations Norsjö presentation för andra kommun som vill starta samma

 

Relocate

Just nu sker många stora etableringar i norra Sverige och i Skellefteå investeras mest per person i Sverige. Här växer nya företag, bostadsområden och möjligheter fram i snabb takt. Relocate gör det enkelt att jobba, bo och leva i Skellefteå.

Relocate Skellefteå