Hela Sverige
Nyheter23 mars, 2022

Stort grattis till Årets lokala utvecklingsgrupp, Årets landsbygdsutvecklare och Årets kommun!

Årets landsbygdsutvecklare

Mette Adolfsson har i mer än 30 år varit en drivande kraft för att utveckla Härlundabygden i Älmhults kommun – med resultat som ger eko långt utanför landets gränser. Förra veckan tilldelades hon utmärkelsen som Årets landsbygdsutvecklare 2022 av Hela Sverige ska leva.
– Jag är mycket stolt och hedrad över utmärkelsen och den är ett fint kvitto på alla timmar som jag och många andra investerat i att utveckla Häradsbäck under åren.

Årets kommun 2022

Ronneby kommun har jobbat systematiskt med landsbygdsfrågor under många år – med samverkan och strategisk planering som viktiga framgångsfaktorer. Förra veckan tilldelades kommunen utmärkelsen Årets kommun 2022 av Hela Sverige ska leva.
Spännvidden i arbetet med landsbygdsfrågor är stor inom Ronneby kommun. Här finns operativa insatser genom till exempel särskilda ungdomssatsningar, försköningsprojekt och så kallad landsbygds-TV. Men här finns också de strategiska perspektiven genom ett landsbygdspolitiskt program, fysisk planering och strukturer för samverkan med både ideella krafter och företag.
Ronneby kommun har en palett av insatser med både bredd och spets som ska göra landsbygderna till attraktiva livsmiljöer att bo, leva och verka i.

Hela Sverige – Årets kommun 2022

Årets lokala utvecklingsgrupp

Graninge Framtidsgrupp har sedan slutet av 1980-talet bidragit till sammanhållning och utveckling i bygden – utan att förlora siktet mot framtiden. Förra veckan tilldelades dem utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp 2022 av Hela Sverige ska leva.
Graninge Framtidsgrupp fungerar som paraply för föreningslivet i Graningebygden och har under lång tid bidragit till framtidstron i bygden. En viktig del är samlingsplatsen Graningebyn, som utvecklas år för år trots närmare 35 år på nacken. Här finns idag restaurang, samlingslokaler, bibliotek, gymnastikhall och äldreboende.
Framtidsgruppen är en viktig del i att bygden idag är på frammarsch. Tillsammans arbetar man aktivt för stärkt sammanhållning och utveckling med olika aktiviteter och arrangemang.
Hela Sverige– Årets lokala utvecklingsgrupp