Hoppa till innehållet

Hela Sveriges lokala grupper.

Vi har drygt 5 000 lokala utvecklingsgrupper som medlemmar och vi arbetar för deras behov och önskemål. Det är dessa grupper som är vår bas och som vårt engagemang utgår från.

Dessa lokala utvecklingsgrupper är främst byalag, samhällsföreningar och intresseföreningar. Men eftersom intresset för lokal utveckling kan uppstå i vilken förening som helst, så har vi även hembygdsföreningar, lokala idrottsföreningar, omställningsgrupper och andra som medlemmar. Det gemensamma för dem är att de arbetar med landsbygdsutveckling på lokal nivå i sina bygder.

En lokal grupp är öppen för alla som bor i området och arbetar med det som är viktigt för invånarna just där. Det kan vara trivselfrågor som att ordna julmarknad och ansvara för badplatsen. Det kan vara att bygga bostäder så att unga kan stanna i bygden eller på olika sätt underlätta för de lokala företagen. I vissa fall bildar föreningen ett gemensamt aktiebolag för att ta över skolan eller lanthandeln för att se till att de finns kvar på orten. Det känns ibland som att det helt enkelt inte finns några gränser för vad en lokal grupp kan åstadkomma om de bestämt sig!

Vi försöker på olika sätt stödja dessa grupper. Klicka på rubriken "Vem är du?" högst upp på hemsidan för att komma till sidor där vi berättar hur.

Nyfiken på vad de olika grupperna gör? Sök i Bygdebanken, där vi har kontaktuppgifter och beskrivningar av över 2 000 grupper!