Hoppa till innehållet

Vår organisation.

Basen i vår organisation är de lokala utvecklingsgrupperna som arbetar demokratiskt inom ett visst område.
 

Kommunbygderåd

I många kommuner går de lokala grupperna samman i ett kommunbygderåd för att gemensamt driva frågor och för att bli en tydligare samtalspart för kommunens politiker och tjänstemän. Ett kommunbygderåd kan organiseras på många sätt, men grundläggande är att det representerar alla lokala grupper i kommunen och att det samarbetar mer eller mindre nära med kommunens tjänstmän och politiker.
 

Länsavdelningar

I alla län finns länsavdelningar som ger information, råd och stöd till medlemmarna, och som samordnar och driver gemensamma frågor i länet. De har koll på vad som händer i sina län, de har stora kontaktnät och driver ofta egna strategiska landsbygdsprojekt. Länsavdelningarnas styrelse utses av de lokala grupperna i länet. Ofta sitter representanter för våra medlemsorganisationer i länsavdelningarnas styrelser.
 

Hela Sverige ska levas styrelse

På nationell nivå finns Hela Sverige ska levas styrelse som svarar för det löpande arbetet. Styrelsen består av två ordföranden – en man och en kvinna – samt elva ledamöter. Ledamöterna representerar de lokala utvecklingsgrupperna och medlemsorganisationerna. Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ.

Ett kansli ansvarar för information, samordning och administration.