Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Hållbarhet.

Vår vision är att Hela Sverige ska leva och detta förutsätter en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet: socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Omställning till en hållbar resursanvändning och hushållning ger nya möjligheter för utveckling och innovationer för alla samhällen. Särskilt goda möjligheter finns på landsbygderna. Krisberedskap och digitalisering är också mycket aktuellt och en del i att bygga ett hållbart samhälle.

Hållbarhetsomställningen kan leda till en mycket positiv landsbygdsutveckling och vara en brygga mellan stad och land. Våra lokala utvecklingsgrupper har förutsättningar för att gå i täten för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Hela Sverige har en viktig roll i att inspirera och stimulera till hållbara bygder. Vi kan förverkliga en Hållbar framtid – Agenda 2030!

 

AGENDA 2030. FÖR OSS OCH FÖR KOMMANDE GENERATIONERS SKULL.

Agenda 2030 är en internationell FN-överenskommelse och den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Med sina 17 hållbarhetsmål syftar den till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Alla de 17 målen i Agenda 2030 är lika viktiga för att nå en rättvis värld. Ingen av dimensionerna kan nå sina mål utan att de andra kan utvecklas. Målen är odelbara. Flera av kommunernas och regionernas grunduppdrag, till exempel vård, skola, omsorg och samhällsplanering är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030.

Balansrapport

Läs Balansrapport #2 - Hållbarhet i hela Sverige.

Till rapporten »
Samlad kunskap

Hitta all vår samlade kunskap kring hållbarhet

#hållbarhet »

Senaste om hållbarhet