Hela Sverige

Hållbarhet.

Vår vision att Hela Sverige ska leva och vårt syfte att vi ska ha goda villkor i hela landet, god landsbygdsutveckling och en balans mellan stad och land. Det nationella landsbygdspolitiska delmålet om cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och hållbart utnyttjande av naturresurser där landsbygderna bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och till ett hållbart nyttjande av naturresurserna samt till att relevanta miljökvalitetsmål uppfylls strävar mot det övergripande målet: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Vilket sammanfaller med organisationens syfte och målbild.

 

 

En förutsättning för detta är att hela Sverige kan vara med i omställningen. I vår verksamhetsidé understryker vi vikten av att beakta en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela landet. Omställning till en hållbar resursanvändning och hushållning ger nya möjligheter för utveckling och innovationer för alla samhällen. Särskilt goda möjligheter finns på landsbygden. Hållbarhetsomställningen kan leda till en positiv landsbygdsutveckling och vara en brygga mellan stad och land. Våra lokala utvecklingsgrupper har förutsättningar för att gå i täten för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Vi har en viktig roll att spela.  Att förverkliga Agenda 2030 är en målsättning för oss.

Frågan om krisberedskap är också mycket aktuell och den är också en del i att bygga ett hållbart samhälle. Likväl som att vi digitaliserar landet.

AGENDA 2030. FÖR OSS OCH FÖR KOMMANDE GENERATIONERS SKULL.

Agenda 2030 är en internationell FN-överenskommelse  och den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Med sina 17 hållbarhetsmål syftar den till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Alla de 17 målen i Agenda 2030 är lika viktiga för att nå en rättvis värld. Ingen av dimensionerna kan nå sina mål utan att de andra kan utvecklas.  Flera av kommunernas och regionernas grunduppdrag, till exempel vård, skola, omsorg och samhällsplanering är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030.

Hela Sverige ska leva vill och är en nyckelspelare här.

Balansrapport

Läs Balansrapport #2 - Hållbarhet i hela Sverige.

Till rapporten »
Samlad kunskap

Hitta all vår samlade kunskap kring hållbarhet

#hållbarhet »