Hela Sverige

Hållbarhet.

Vår vision att Hela Sverige ska leva och vårt syfte att vi ska ha goda villkor i hela landet, god landsbygdsutveckling och en balans mellan stad och land. Det nationella landsbygdspolitiska delmålet om cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och hållbart utnyttjande av naturresurser där landsbygderna bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och till ett hållbart nyttjande av naturresurserna samt till att relevanta miljökvalitetsmål uppfylls strävar mot det övergripande målet: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Vilket sammanfaller med organisationens syfte och målbild.

 

 

En förutsättning för detta är att hela Sverige kan vara med i omställningen. I vår verksamhetsidé understryker vi vikten av att beakta en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela landet. Hållbarhet måste utgå ifrån ett holistisk sätt för att bli lyckad. Resurserna för omställning till ett mer hållbart samhälle finns på landsbygden. Omställningen vinner terräng och här har vi en viktig roll att spela. De lokala utvecklingsgrupperna har förutsättningar för att gå i täten för omställningen.

Frågan om krisberedskap är mycket aktuell och den är också en del i att bygga ett hållbart samhälle. Likväl som att vi digitaliserar landet.

 

Skrifter & Rapporter | 28 maj, 2022

Agenda 2030. För oss och för kommande generationers skull.

Agenda 2030   Hållbarhet   Tips & Guider  
Balansrapport

Läs Balansrapport #2 - Hållbarhet i hela Sverige.

Till rapporten »
Samlad kunskap

Hitta all vår samlade kunskap kring hållbarhet

#hållbarhet »
Skrifter & Rapporter | 6 mars, 2010

Ställ om Sverige.

Hållbarhet   Tips & Guider