Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Digitalisering.

Säker och snabb bredbandsuppkoppling kommer att vara avgörande för framtidens arbetsliv, för tillgången till offentlig service och för att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Idag växer klyfterna mellan uppkopplade områden och glesbygd. Livskraften i våra lokalsamhällen kommer vara helt beroende av tillgång till snabbt bredband.

För att ha ett fungerande samhälle krävs en grundläggande infrastruktur. Det innebär inte bara farbara vägar, el, kommunikationer och bostäder utan också digital infrastruktur som bredband och bra uppkoppling. Så länge det inte finns en väl fungerande infrastruktur på alla platser i landet kommer vi att arbeta med denna fråga. Bredband minskar avstånden när det gäller service, handel, utbildning, arbete, omvärldsbevakning, kultur, demokrati och e-hälsan. Det är en förutsättning för att alla ska kunna vara en del av samhället. Det är nödvändigt för demokratin och för att kunna hålla kontakt med myndigheter och ta del av nyheter och samhällsinformation.

Idag är tillgång till bra digital infrastruktur en en helt avgörande för om hela landet ska kunna leva och utvecklas. Att vara utan uppkoppling kommer att vara som at leva utan el. Vi tycker att 100 % ska ha tillgång till bra uppkoppling. Tyvärr är vi långt ifrån att nå det målet. Därför driver vi bredbandsfrågorna nationellt och på bred front.

 

 

Så här jobbar vi för bredband på landsbygden

Vi är aktiva i Bredbandsforum.

Vi har inom ramen för arbetet med Bredbandsforum deltagit i framtagandet av en vägledning för överenskommelser när det gäller samverkan inom bredbandsutbyggnad.

Vi debatterar behovet av bredband och påtalar det för makthavare och beslutsfattare. Vi har haft aktiv dialog med bland annat PTS (Post- och telestyrelsen) i frågor kring bredbandsutbyggnad.

Vi försöker också i det arbete vi gör jobba digitalt och hjälpa andra att digitalisera sina möten med mera.

 

Byanätsforum – för alla bredbandsföreningar

Vi är medlemmar och drivande i Byanätsforum, som stöttar bredbandsföreningar och bredbandsutbyggnaden på landsbygderna.
Bredbandsföreningar tillsammans med oss, LRF, Coompanion och Svenska stadsnätsförenigen (SSNF) har ett projekt för att utveckla Byanätsforum
Länk till projektet:https://www.byanatsforum.se/om-projektet/

Handbok för fibernätsföreningar

Handboken vänder sig till er som startat eller planerar att starta en fibernätsförening i form av en ekonomisk förening. Den tar upp både ekonomiska och juridiska förutsättningar och vad man bör tänka på. Eftersom den uppdateras regelbundet så ger vi en länk till handbokens sida på Byanätsforums hemsida, så att du får den den senaste versionen. Klicka på bokomslaget för att komma till sidan.
Där finns även ett stort antal bilagor och mallar som är till stor hjälp i arbetet. En guldgruva, helt enkelt.

Ta del av handboken »
Balansrapport

Läs Balansrapport #4 - Bredband i hela Sverige.

Till rapporten »
Samlad kunskap

Hitta all vår samlade kunskap kring digitalisering.

#digitalisering »
Våra samarbeten

Vi är aktiva i Byanätsforum

Klicka här för att läsa mer »
Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Sverige helt uppkopplat 2025.

Klicka här för att ladda ner regeringens bredbandsstrategi »

Senaste om digitalisering