Hela Sverige
Artikel2 september, 2021

Bli medlem i Byanätsforum ideell förening

Foto: Tomas Adolfsén. Regeringens budget innehåller pengar till utbyggnad av bredband - en insats som har tydlig landsbygdspolitisk prägel, men samtidigt är en den av digitaliseringspolitiken.

Byanätsforum blev en egen nationell förening den 1 mars i år och är inte ett löst nätverk längre. I och med bildandet kan Byanätsforum på ett tydligare och starkare sätt företräda sina medlemmar i frågor som rör byanäten och de bredbandsföreningar som driver dem.

Exempel på områden som Byanätsforum jobbar med:

  • Att verka för att ekonomiska stöd bättre ska anpassas för bredbandsföreningarnas förutsättningar.
  • Att få till förmånliga avtal med olika leverantörer och fler sådana erbjudanden kommer erbjudas längre fram i år.
  • Erbjuda rådgivning i samarbete med Coompanion med specialutbildade rådgivare i frågor som rör byanäten.

Detta är bara några av fördelarna med att bli medlem i Byanätsforum ideell förening. Tillsammans är vi starka nog att påverka myndigheter och beslutsfattare.

Läs mer och anmäl dig här

 

Källa: Byanätsforum

#Digitalisering