Hela Sverige

Internationella samarbeten.

Internationellt samarbete är viktigt för oss och vi deltar på två nivåer. Dels på nordisk nivå i Nätverket Hela Norden ska leva som är ett nätverk för landsbygdsorganisationerna i de nordiska länderna. Dels i samarbeten på europeisk nivå.

Vi är på olika sätt med i samarbeten med tre europeiska organisationer, nämligen European Rural Community Alliance, ERCA, Partnership for Rural Europe, PREPARE och European Leader Association for Rural Development, ELARD. Den sistnämnda är en sammanslutning för alla LAG-grupper.

INTERNATIONELLA SAMARBETEN.

Vi är medlemmar i European Community Alliance (ERCA).
Läs mer om ERCA här

Vi är också medlemmar i PREPARE – Partnership for Rural Europe.
Läs mer om PREPARE här

Tillsammans med 40 andra europeiska organisationer som arbetar för lokal utveckling arrangerar vi vartannat år European Rural Parliament, den europeiska landsbygdsriksdagen.
Läs mer här

SPARCE OCH EUROPEAN RURAL PARLIAMENT.

Hela Sverige ska leva samarbetar med olika nätverk och systerorganisationer inom Europa, bland annat genom att vartannat år arrangera European Rural Parliament, den europeiska landsbygdsriksdagen. Nu senast hölls den i Venhorst, Nederländerna, i oktober 2017. Det arbetet hade föregåtts av många aktiviteter inom många länder.
European Rural Parliament 2017 finansierades av Europe for Citizens. Hela Sverige ska leva var ansvarig projektledare för projektet som hette ”Strengthening Participation Among Rural Citizens in Europe” (SPARCE).

Läs mer om aktiviteterna i SPARCE här
Läs mer om European Rural Parliament här

Samlad kunskap

Här hittar du allt vårt internationella material.

#internationellt »