Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Lokal utveckling i Europa.

Europa är en viktig del vår omvärld som påverkar människor och föreningar i Hela Sverige på lokal nivå. Vi följer med i de frågor som diskuteras på europeisk nivå och delar den vision som EU satt upp:

”Rural areas are the fabric of our society and the heartbeat of our economy. They are a core part of our identity and our economic potential.
We will cherish and preserve our rural areas and invest in their future.”

A long-term vision for the EU’s rural areas

 

Finansiering

EU möjliggör också finansiering av landsbygdsutveckling genom landsbygdsprogrammet, LEADER, ReAct med mera.

Samarbete

Internationellt samarbete är viktigt för oss och vi deltar på två nivåer. Dels på nordisk nivå i Nätverket Hela Norden ska leva som är ett nätverk för landsbygdsorganisationerna i de nordiska länderna. Dels i samarbeten på europeisk nivå. Vi är på olika sätt med i samarbeten med tre europeiska organisationer, nämligen European Rural Community Alliance, ERCA, Partnership for Rural Europe, PREPARE och European Leader Association for Rural Development, ELARD. Den sistnämnda är en sammanslutning för alla LAG-grupper.

INTERNATIONELLA SAMARBETEN.

Vi är medlemmar i European Community Alliance (ERCA).
Läs mer om ERCA här

Vi är också medlemmar i PREPARE – Partnership for Rural Europe.
Läs mer om PREPARE här

Tillsammans med 40 andra europeiska organisationer som arbetar för lokal utveckling arrangerar vi vartannat år European Rural Parliament, den europeiska landsbygdsriksdagen.
Läs mer här

Vi var ansvarig projektledare för projektet  ”Strengthening Participation Among Rural Citizens in Europe” (SPARCE) och som var en del av European Rural Parliament 2017. Läs mer om projektet här

Läs mer om Road projektet och dess slutredovisning här

Senaste om lokal utveckling i Europa