Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Ta hjälp av oss.

Efter mer än trettio verksamhetsår har vi samlat mycket kunskap och erfarenhet inom lokal utveckling och vet vilka förutsättningar som råder i byar och landsbygder runt om i Sverige. Vi vet också till stor del vad människorna i byarna och landsbygderna tycker och känner. Vi har förslag till lösningar för ett levande Sverige. Och vi har ganska god koll på den urbana normen.

Och eftersom det krävs ett helhetsgrepp för att bygden ska leva så är vi insatta i många frågor – allt från bostäder på landsbygden till service.

Det här vill vi gärna dela med oss av, för vi tycker att det behövs. Med den kunskap och de kontaktnät vi kan tillföra, skapas bättre och mer välgrundade beslut på alla nivåer. Exempelvis har många kommuner upptäckt hur bra det blir när de lokala grupperna bjuds in att göra planer för sina områden, planer som sedan vävs in i kommunens planering. Det är lokalbefolkningen som vet var busshållplatsen bäst placeras och vilken kommersiell service som är viktigast för dem – och hur den skulle kunna fixas på ett smart och ekonomiskt sätt.

Det handlar ju om att använda alla resurser på bästa sätt så att det blir balans mellan stad och land och ett hållbart Sverige där alla delar lever.

 

Våra metoder för att stötta lokala utvecklingsgrupper fungerar inte bara på landsbygden, utan är lika användbara i städerna och deras förorter.

Våra länsavdelningar har koll på sina län/regioner. De vet vad människorna på landsbygderna tycker och tänker, vilka frågor som är heta och vad som är på gång. De har stora nätverk och fungerar i många fall som kanaler mellan lokalsamhällena och den offentliga nivån.

Vi tar fram egna fakta och rapporter. Våra balansrapporter belyser balansen mellan land och stad med statistik, egen och andras, inom olika områden. För att bara ta ett exempel, så visar vår balansrapport Befolkning i hela Sverige att beroende på vems definition av ordet landsbygd som man väljer, utgör landsbygdsbor, i statistiken, allt från 13 till 75 procent av befolkningen.

Utifrån vårt remissvar på utredningen Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget, gjorde vi en rapport där vi visade de ekonomiska förutsättningarna för glesbygdskommuner så tydligt som vi aldrig sett tidigare.

År 2020 följde vi upp de 75 förslagen som den eniga och parlamentariska landsbygdskommittén lämnade 2017, och kunde konstatera att bara tre var genomförda. Det skapade diskussioner om att förnya landsbygdspolitiken i Sverige.

Vi har till och med samarbetat med en regering. Inför den regionalpolitiska propositionen 1993 åkte dåvarande arbetsmarknadsminister, Börje Hörnlund, runt i Sverige och träffade människor på fem regionala möten som Hela Sverige ska leva hade arrangerat tillsammans med arbetsmarknadsdepartementet. Det var stora möten där byalag, kommuner och länsstyrelser bjöds in för att komma med sina synpunkter. Mycket av det som sas på mötena kom med i propositionen.

Det gör vi gärna om!

Bjud in oss till samtal eller debatt. Låt oss berätta om urban norm, visa goda exempel på hur man kan fixa bostäder på landsbygden eller visa statistisk som komplicerar verkligheten på ett intressant sätt – för att bara nämna några aktuella exempel som vi gärna föreläser/berättar om. Prata med oss om samarbeten och projekt som gör att hela Sverige håller sig levande!

Välkommen att höra av dig!

Våra balansrapporter