Hela Sverige

Medlemsorganisationer och samarbeten.

Våra medlemsorganisationer stärker och vitaliserar byarörelsen på olika sätt. Flera av dem var med och bildade organisationen genom kampanjen Hela Sverige ska leva 1987-1989. De verkar för en balans mellan stad och land och stödjer vårt arbete. Samarbete och utveckling sker tillsammans med byarörelsen genom olika projekt och utbildnings- och erfarenhetsutbyten.

Vi samarbetar med företag och organisationer som har samma vision som oss: att hela Sverige ska leva. Vi kan också ge dem värdefulla insikter om vad landsbygden och det lokala samhället behöver för att kunna utvecklas, och det uppskattas hos våra partners. Vi är alltid öppna för samarbete med aktörer som delar vår värdegrund och vår vision.

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner.

Carin Öhlén
08-613 50 78
carin.ohlen@abf.se
https://www.abf.se/

Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdsrörelsen är en folkrörelse med över 1 400 bygdegårdar runt om i hela landet och över 200 000 enskilda medlemmar knutna till bygdegårdsföreningarna. Idégrunden beskriver vår ideologiska kompass som genomsyrar vårt arbete i bygdegårdsrörelsen.

Kenneth Lundmark, förbundschef
072-519 20 62
kenneth.lundmark@bygdegardarna.se
https://bygdegardarna.se/

Centerkvinnorna

Centerkvinnorna är gröna, liberala feminister. Vi har kämpat för kvinnors rättigheter sedan 1932. Vårt mål är ett jämställt samhälle, där alla kvinnor och män har samma förutsättningar att förverkliga sig själva och sina drömmar. Vi strävar efter att lyfta kvinnor i samhället, både politiskt och i samhällsdebatten.

Christina Bröms
073-561 10 07
christina.broms@utb.mora.se
https://www.centerkvinnorna.se/

Centerpartiets Ungdomsförbund, CUF

Vi i Centerpartiets ungdomsförbund tror på en fri värld där människor bor var de vill, arbetar med vad de vill, blir vad de vill och älskar vem de vill, utan att stater och politiker lägger sig i. Vi tror inte att staten ska styra individen. Vi tror på dig!

Linnea Andersson
Generalsekreterare
08-617 38 00
linnea.andersson4@centerpartiet.se
https://cuf.se/

Ekobanken

Ekobanken är en transparent och hållbar bank och hos oss vet du vad dina pengar gör när de är på banken. Men vi är mer än en bank. Vi är en medlemsbank och vårt uppdrag är att tillsammans med pengars hjälp arbeta för en hållbar framtid.

Maria Flock Åhlander
08-551 714 70
maria.flock-ahlander@ekobanken.se
https://www.ekobanken.se/

Folkets Hus och Parker, Riksorganisationen

Folkets Hus och Parker är en folkrörelse med fler än 500 medlemsföreningar som driver Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer i hela landet – alla viktiga och uppskattade mötesplatser och kulturbärare.

Eva Karlsson
0720-77 77 69
Eva.karlsson@folketshusochparker.se
https://www.folketshusochparker.se/

Framtiden i Våra Händer

Framtiden i Våra Händers handlar om att det har betydelse vad du gör. De tror på den stora betydelsen av människors egen livsstil och på människors avgörande kraft när de agerar tillsammans.

Kurt Gustafsson
kurt@lutadalen.se

Gunilla Winberg
gunillawinberg42@gmail.com

Axbergs Åby 314, 705 91 Örebro
070-201 63 62

Framtiden i Våra Händer

Global kunskap

Global Kunskap är en organisation med målsättningen att nå ut till en hel värld med kunskaper om de globala sambanden. Global Kunskap arbetar framförallt med film och bilder som metod för att nå så många som möjligt med kunskaper om den globala utvecklingen.

Stefan Degerlund
070-621 52 22
stefan.degerlund@globalkunskap.se

Global kunskap

Föreningen Närheten

Föreningen Närheten fördelar stöd till spännande projekt inom Karlstad, Grums, Kil, Forshaga och Hammarö kommuner.

Camilla Nyström
073 024 29 73
camilla@narheten.se

Föreningen Närheten

Inlandskommunernas ekonomiska förening, IEF

Inlandskommunerna Ekonomisk Förening (IEF) är en förening som består av 22 kommuner från Kristinehamn i söder till Kiruna i norr som samverkar för landets inland och är ett starkt regionalt samarbete i Sverige.

Karin Malmfjord
0951-140 32
karin.malmfjord@storuman.se

Inlandskommunernas ekonomiska förening, IEF

JAK Medlemsbank

JAK Medlemsbank ska bidra till ett hållbart samhälle för människa, miljö och ekonomi genom att arbeta för en lägre skuldsättning i samhället och ett minskat resursuttag från miljön.

Johan Thelander
070-297 79 70
johan.thelander@jak.se

JAK Medlemsbank

Jordbrukare – Ungdomens förbund, JUF

JUF är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som har till syfte att utveckla ungdomsaktiviteter kring natur, miljö och jordbruk.

Johanna Fagerström
0150-503 90
juf@juf.se

Jordbrukare – Ungdomens förbund, JUF

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden företagar- och intresseorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna.

Anna Vikholm
010-184 25 68
anna.vikholm@lrf.se

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Leader Mellansjölandet

LEADER Mellansjölandet är ett område i Örebro län där EUs program för landsbygdsutveckling enligt LEADER-metoden används.

Jan Holgersson
070-893 16 46
info@mellansjolandet.se

Leader Mellansjölandet

Norrlandsförbundet

Norrlandsförbundet är en politiskt obunden intresseorganisation som driver frågor som rör Norrlands utveckling exempelvis inom näringsliv, högre utbildning, infrastruktur, kultur, tillväxt och arbetsmarknad.

Karin Johansson
+46 70-268 84 80
kansli@norrland.info

Norrlandsförbundet

Omställningsnätverket

Omställningsrörelsen består av människor som tar gemensamma initiativ för att ta hand om sig själva, varandra och naturen.

David Bennett
073-3190731
info@omstallning.net

Omställningsnätverket

Riksförbundet 4H

4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater.

Bodil Åström, generalsekreterare
0709-722307
bodil.astrom@4H.se
info@4h.se

Riksförbundet 4H

 

Riksföreningen Våra Gårdar

Våra Gårdar ger service till uppåt 600 medlemslokaler inom nykterhetsrörelsen och andra organisationer och föreningar som värnar om alkoholfria mötesplatser.

Simon Svensson
simon.svensson@varagardar.se

Riksföreningen Våra Gårdar

Riksidrottsförbundet, RF

Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Tina Sahlén
08-699 60 00
tina.sahlen@rfsisu.se

Riksidrottsförbundet, RF

Småkommuner i Samverkan, SmåKom

SMÅKOM Är ett nationellt nätverk för små kommuner som vill kunna hävda sina intressen och föra en dialog om små kommuners angelägenheter med myndigheter, regering och riksdag.

Charlotta Haskovec
Baltzar von Platens väg 15, 546 73 Forsvik
0706-72 56 49
Charlotta@smakom.se

Småkommuner i Samverkan, SmåKom

 

Somaliska Riksförbundet i Sverige

Somaliska riksförbundet i Sverige (SRFS) är en riksorganisation som har sin huvudsakliga verksamhet mot den svensk- somaliska gruppen i syfte att främja gruppens utveckling i Sverige och i Somalia.

Asha Ismail, Isafjordsgatan 39B
08- 16 69 61, 070-978 41 65
asha.ismail@srfs.se

Somaliska Riksförbundet i Sverige

Stiftelsen Folkets Hubb

Stiftelsen Folkets Hubb entusiasmerar byarna att bygga fibernäten som marknaden inte vill bygga.

Mats Erixon
0240-361 40, 070-552 13 87
mex@kth.se

Stiftelsen Folkets Hubb

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet.

Linus Olofsson
08-587 686 00
linus.olofsson@sv.se

Studieförbundet Vuxenskolan

Svensk Vindkraftsförening

Svensk vindkrafsförenings syfte är att verka för en effektiv utveckling av vindkraften i Sverige. Inte minst när det gäller rimliga ekonomiska villkor för producenter och att sprida kunskap om ny teknik.

Jan-Åke Jacobson
076- 71 60 550 kansliet@svenskvindkraft.com

Svensk Vindkraftsförening

Svenska Fotbollförbundet

Svenska Fotbollförbundet är en av Sveriges största specialidrottsförbund där fotbollen utgör en tredjedel av idrottsrörelsens aktiviteter.

Caroline Waldheim
08-735 09 00
caroline.waldheim@svenskfotboll.se

Svenska Fotbollförbundet

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund är den samlande organisationen för alla hemslöjdsföreningar i Sverige. Tillsammans i Hemslöjden verkar vi för att hemslöjdsfrågorna ska utvecklas och bidra till en hållbar, inkluderande värld

Maria Jacobson
08-545 494 51
maria.jacobsson@hemslojden.org

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet är en medlemsorganisation som är uppbyggd av jaktvårdskretsar och länsjaktvårdsföreningar.

Åke Granström
010-584 76 42
ake.granstrom@jagareforbundet.se

Svenska Jägareförbundet

Sveriges Hembygdsförbund, SHF

Hembygdsrörelsen består av 2060 föreningar med en vision om en levande hembygd öppen för alla. Föreningen tar tillvara och levandegör natur- och kulturarvet.

Anna-Karin Andersson
070-675 12 97
annakarin.r.andersson@gmail.com
Bo Nilsson
070-256 02 41
bo.leander@hotmail.com

Sveriges Hembygdsförbund, SHF

Sveriges Vattenkraftskommuner och -regioner

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner med medlemskommuner från de sju skogslänen har som krav att vattenkraftskommunerna varaktigt återförs del av de värden vattenkraften genererar.

Anders Wikström
070-313 36 37
anders.wikstrom48@gmail.com

Sveriges Vattenkraftskommuner och -regioner

Tjänstemännens Centralorganisation, TCO

TCO’s uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Charlotta Helge
charlotta.helge@tco.se

Tjänstemännens Centralorganisation, TCO

Vi Unga

Vi Ungas grundidé är att hjälpa barn- och unga att förverkliga sina drömmar genom att organisera sig. Vi arbetar för att vara en tydlig röst för barn och unga i samhället. Bland våra hjärtefrågor finns landsbygd, folkbildning och demokrati.

Bartosz Stroinski
076 782 10 67
info@viunga.se

Vi Unga

Winnet Sverige

Winnet Sverige är en ideell förening som bildades i december 1999. Vår uppgift är att genom samordning och stöd till kvinnors regionala och lokala resurscentra och nätverk verka för att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk, att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället samt att kvinnors och mäns insatser värderas lika.

Britt-Marie Torstensson
026-65 27 66
britt-marie.torstensson@nrckvinnor.org

Winnet Sverige

Unga på landsbygden

Unga på landsbygden är en ideell förening för alla som vill utmana den urbana normen, förändra attityder och underlätta för ungas organisering. Arbetet vi gör drivs framåt av, med och för främst unga som bor och verkar på landsbygden och i samarbete med andra föreningar, grupper och personer. Vi har ingen åldersgräns för att vara medlem i föreningen, utan om du känner dig som ung på landsbygden eller vill stötta vårt arbete är du välkommen att vara medlem!

info.ungapalandsbygden@gmail.com

Unga på landsbygden

Vill din organisation bli medlem hos oss?

Vad kul! Klicka här för att läsa mer »