Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Unga i landsbygder.

Att unga kan och vill bo i landsbygder är avgörande för både samtiden och framtiden. Men förutsättningarna måste vara rimliga. Det behöver till exempel finnas tillgång till utbildning, olika typer av boende, kollektivtrafik, fungerande välfärd och ett levande föreningsliv. Självklart också möjligheter att vara delaktig i platsens utveckling.

Forskningen motbevisar bilden av att de unga flyr landet – de vill bo och verka i landsbygder!

Det verkar i stället som att det är just förutsättningarna som brister, vilket gör att unga i många fall tvingas flytta från sin uppväxtmiljö. Skillnaderna är idag stora mellan vad du som ung kan förvänta dig av samhället – beroende på var du bor.

Även synen på platser spelar roll. Inte minst genom hur vuxna som möter unga pratar om platser. Urbana normer påverkar hur unga föreställer sig och planerar sin framtid. Kanske måste jag flytta till stan för att bli framgångsrik? Samtidigt lyfter unga bra saker med att bo i landsbygd. Som den sociala gemenskapen, närheten till naturen, känslan av att vara rotad och tillhöra en plats. Möjligheterna till aktiviteter. Sammantaget faktorer som är avgörande för en hög livskvalitet.

Hela Sverige jobbar på olika sätt med unga. Vi lyfter goda exempel, samarbetar med ungdomsorganisationer och sprider kunskap om unga. Vi är bland annat medfinansiär till doktorandprojektet ”Platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd” som drivs på Sociologiska institutionen vid Umeå universitet tillsammans med Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Våra länsavdelningar arbetar också med att stötta lokala föreningar som arrangerar aktiviteter för unga, driver ungdomsprojekt och fungerar som stöttepelare i ungas organisering.

Det senaste om unga i landsbygder