Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Ungt engagemang i Hela Sverige ska leva:

”Vi fick springa och köpa mer korv på den första träffen”.

EPA-dunk har blivit en succé i Fyrbodal. På bilden delar av det EPA-burna Luciatåget i Ljungskile.

För Hela Sverige ska leva Fyrbodal har EPA-dunk blivit en succé. Ett sätt att samla ungdomar, för att sedan kunna nå ut med fler aktiviteter. Träffarna kommer fortsätta och tillsammans med Västra Vi Unga, Studieförbundet Vuxenskolan Väst samt ABF Fyrbodal väntar fler projekt redan på att rivstarta – så snart finansieringen är klar. 

Under  2023 har de tre organisationerna arrangerat EPA-dunk för alla unga i Färgelanda och Munkedal – i december till exempel genom ett ett EPA-buret Luciatåg i Färgelanda. Med på resan har också  kommunerna och ABF i Uddevalla, Munkedal och Färgelanda varit.

Vi har pratat med Camilla Johansson, ordförande i Hela Sverige Ska Leva Fyrbodal och Faraah Mohamud från Västra Vi Unga/Studieförbundet Vuxenskolan samt även adjungerad i Hela Sverige Ska Leva Fyrbodal om vikten av att satsa på unga i landsbygder och hur samarbete kan bidra till att bygga nya broar mot framtiden.

Utgå från ungas intressen för att skapa samlingspunkter

Idén med att arrangera EPA-dunk tillsammans med unga uppstod redan innan pandemin i olika kommuner i Dalsland, Bengtsfors och Ed men då lossnade det inte riktigt och det var svårt att få dit unga. Efter pandemin gjorde Västra Vi Unga ett nytag och besökte skolor för att ta reda på vad unga vill göra på sin fritid. Ungdomarna lyfte att de behövde någonstans att vara då fritidsgårdar saknades lokalt. Där uppstod tanken om att arrangera ett EPA-dunk eftersom det var i samma veva som EPA-dunk-musiken hade slagit igenom kraftigt med artister som Fröken Snusk. Förutom skolbesöket träffades också Faraah och Camilla som kände varandra sedan tidigare för att tillsammans brainstorma vad man skulle kunna hitta på för unga i landsbygder.

– Vi utgick från ungdomarnas intresse och kom fram till att EPA var något att samlas runt, för att sedan kunna nå ut med fler aktiviteter, berättar Camilla Johansson, ordförande i Hela Sverige Ska Leva Fyrbodal.

EPA-dunk: en succé 

Västra Vi Unga, Studieförbundet Vuxenskolan och Hela Sverige Ska Leva Fyrbodal gick därför tillsammans för att arrangera EPA-dunk för unga i Färgelanda och Munkedal. Med ekonomiskt stöd från kommunerna och kraft från ABF arrangerades sex träffar i Färgelanda och fyra träffar i Munkedal. Under träffarna bjöds det bland annat på grillad korv och bilbingo. Ett koncept som visade sig vara en riktigt succé, åtminstone i Färgelanda.

– Det var ett 30-tal EPA-traktorer och massa ungdomar och föräldrar som dök upp! På den första träffen fick vi springa och köpa mer korv då det vi planerat för inte räckte till, berättar Faraah.

Responsen efter de sex träffarna var genomförda var tydlig. Ungdomarna som var med fick tillsammans fylla i utvärderingar hur de hade upplevt aktiviteterna. Över 80 procent ville att fler EPA-dunk skulle fortsätta arrangeras även framöver och ett flertal förslag på nya aktiviteter lyftes!

Samarbeta för att bygga broar mellan unga och äldre 

Succén gav mersmak också hos arrangörerna. Nu arbetar Västra Vi Unga, Studieförbundet Vuxenskolan och Hela Sverige Ska Leva Fyrbodal med projektansökningar för att kunna göra mer för unga i deras landsbygder.

– Nu skriver vi två projektansökningar som vi hoppas kan komma igång under 2024. Projekten kommer ha olika inriktningar. Det ena kommer fokusera på motorburen ungdom och hur man kan skapa mötesplatser för dessa ungdomar. Det andra projektet, ”Unga i Dalsland”, kommer fokusera på att stötta unga i landsbygder i Dalsland mer generellt. Vi vill göra det möjligt för dem att arrangera saker själva tillsammans med det lokala föreningslivet, till exempel genom att utnyttja mötesplatser som erbjuds av Folkets hus, Hembygdsföreningarna och Bygdegårdarna berättar Faraah.

Det pågår redan ett etablerat samarbete mellan organisationerna eftersom de är medlemmar hos varandra, men genom dessa projekt är syftet att konkretisera samarbetet och hitta nya sätt att engagera över generationsgränserna.

– Med projekten vill vi bygga broar mellan unga och äldre. Alla är inte jättepeppade på att släppa in ungdomar i en lokal, det finns en rädsla bland äldre att engagera sig med unga. Så vi måste hitta nya vägar för att skapa förtroende mellan unga och äldre, berättar Camilla.

Satsa på unga för att skapa relevanta landsbygder i framtiden  

Att engagera ungdomar är ett  prioriterat område för styrelsen i Hela Sverige Ska Leva Fyrbodal – vilket har gett resultat. Förutom EPA-dunksträffarna har man också haft möten med Västra Vi Unga för att hitta nya sätt att nå ut med stimulanspengar till unga så de kan få medel att finansiera egna aktiviteter. Man har också valt in Faraah som adjungerad ledamot i styrelsen som också har fått medel för att genomföra fler ungdomsaktiviteter. Det finns även fler idéer för framtiden:

– Vi kommer fortsätta med EPA-dunken! Vi ska också bjuda in Unga i Bohuslän (Leaderprojekt) till våra verksamhetsdagar för att knyta nya kontakter och även erbjuda några platser till Landsbygdsriksdagen, berättar Camilla.

Hon fortsätter med att betona vikten av att satsa på unga för framtiden,

– Vi satsar på unga för att de ska känna sig inkluderade och för att det är deras bygd och framtid – därför måste de få vara med och påverka, säger Camilla.

Farah instämmer och fyller i.

– Det är jätteviktigt. Det är ju avgörande för framtiden och vi måste jobba med det nu. Inte för att bevara landsbygderna utan för att utvecklas och vara relevanta även imorgon. Unga i landsbygd är också en grupp som ofta drabbas av politiska beslut. Ska en busslinje läggas ner är det inte den i Trollhättan, för där är det så många som reser, utan det är i Färgelanda. Det är därför viktigt att organisationer som Hela Sverige Ska Leva finns för att opinionsbilda och föra fram ungas perspektiv.