Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Finansiering av sociala innovationer.

Mellan 2018-2020 deltog Hela Sverige ska leva, tillsammans med Ekobanken, Coompanion Uppsala och Mikrofonden Väst, med i Vinnovaprojektet ”Finansiering av sociala innovationer”. Syftet med detta projekt var att Mikrofonden Sverige, i samarbete med ett antal parter, skulle bidra till att fler sociala innovationer utvecklades och kom till användning i samhället. Genom detta projekt utvecklade vi räckvidd, arbetssätt, nätverk och tjänster, och kunde därmed ge än större finansiellt stöd till sociala företag. Målet var att Mikrofonden Sverige samt regionala mikrofonder utvecklade kapacitet att nå fler sociala företag genom ökad rådgivning, kompetenshöjande insatser samt informationsspridning och fler samarbeten med civilsamhällesorganisationer.

Läs mer om projektet Finansiering av sociala innovationer här

 

Om Mikrofonden Sverige

2010 var Hela Sverige ska leva med och startade en fond för att förbättra den sociala ekonomins* finansieringsmöjligheter. Hur gör ni när bygdebolaget har en bra idé men inte tillräcklig säkerhet för ett viktigt banklån? Kooperativet har hittat en fin lokal men hyresvärden vill ha hyresgaranti för ett år? Eller föreningens EU finansierade projekt behöver låna för att kunna betala löner innan projektmedlen kommer? Det är där Mikrofonden kan hjälpa till. Mikrofonden kan gå in med garantier och täcka upp för bristfälliga säkerheter eller medlemmars personliga borgen. Utifrån sedvanlig kredithandläggning. Mikrofonden kan också placera kapital i förlags- och medlemsinsatser eller aktier.

Läs mer om Mikrofonden Sverige här

*Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ och stiftelser och har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft.