Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Hela Sverige ska leva för dig som forskare.

Hela Sverige ska leva arbetar ständigt för att utveckla samarbeten med forskare. Vi tror att vetenskaplig kunskap stärker oss som organisation – det finns potential för forskningen att i högre utsträckning bidra till utvecklingen i våra bygder. Vi tror också att den kunskap och de nätverk vi har inom organisationen i högre grad kan komma till användning för dig som forskare.
Genom att förena vetenskaplig kunskap med mer praktiskt orienterad kunskap verkar vi för livskraftiga landsbygder i hela Sverige.

Som forskare är du välkommen att kontakta oss för att:
• Stärka landsbygdsperspektiven i referensgrupper, forskningsprojekt och paneler.
• Få kontakt med aktörer på regional och lokal nivå – vi har 24 länsavdelningar och flera tusen lokala utvecklingsgrupper inom vår organisation.
• Anlita oss för att föreläsa om ämnen som till exempel urban norm och landsbygdspolitik.
• Via våra kommunikationskanaler få en snabb väg till kunskap om landsbygdernas förutsättningar och förmågor – vi bidrar med fördjupning, reflektion och det allra senaste.
• Ta en kopp kaffe och diskutera hur vi kan samverka.

Kontakt
Kontakta oss via info@helasverige.se eller hör av dig direkt till vår verksamhetschef Terese Bengard eller kommunikationsstrateg Klas Fritzon. Kontaktuppgifter hittar du här.