Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Kultur.

För att en bygd ska leva och må bra behöver den kultur. Ett rikt kulturliv ger bygden attraktivitet och blir en bas för utveckling. Kulturen är ett kitt som förenar, den är ”jästen i degen” som formar samhällen och bygder, och som skapar självkänsla och framtidstro. Kulturen spelar en avgörande roll för en bygds utveckling. Vi vill se decentraliserade satsningar på kultur som en självklar del i landsbygdspolitiken. Vi ska verka för att öka utbudet av kultur i hela landet, att mer resurser satsas på den ideella sektorn, som föreningslivet och folkbildningen, för att arbeta med kultur, bland annat som verktyg för att skapa levande boendemiljöer, integration och demokratiutveckling.

Kultur är ett kitt som förenar människorna i bygden. Den formar och håller samman identiteten i bygden. Genom kultur kan man testa gränser och göra nya upptäckter, bygga självförtroende och framtidstro. Det finns flera exempel på hur kulturen till och med spelat en avgörande roll för en bygds utveckling.

För att en bygd ska leva och må bra behöver den förutsättningarna för föreningsliv och ideell sektor att verka. Det kan vara fritidsaktiviteter, kultur, idrott, konst, folkbildning, evenemang och annat. Detta spelar en avgörande roll för en bygds utveckling och skapar självkänsla och framtidstro men är också en viktig del i det demokratiska samhället och ett sätt att öka kunskaper om det kulturarv som format platsen.

Vi verkar för kultur i hela landet

Vi vill verka för ett ökat utbud av kultur i hela landet. Kultursamverkansmodellen är bra, men vi tycker inte den uppfyllt sina mål ännu. Medlen har till stor del fördelats på samma sätt som innan modellen infördes. Vi vill att mer resurser kommer ut lokalt, till studieförbunden och till de tusentals lokala föreningar som ordnar filmvisningar och ser till att musiker, författare och teaterpjäser kommer till bygden.

Samlingslokalerna är betydelsefulla, som låter opera- och teaterföreställningar från världens största scener glittra och spraka på varje ort som har en digital samlingslokal. Men också den lokala teaterföreningen sätta upp en föreställning som berör och engagerar.

Hela Sverige ska leva arbetar med kulturfrågorna på flera sätt. I samarbete med andra har vi arrangerat ett par kulturkonferenser med erfarenhetsutbyte för kultur utanför storstäderna. De hette ”Kultur kan göra skillnad”, respektive ”Kultur gör skillnad”. Vi har varit huvudman för projektet ”Ung kultur utmanar den urbana normen”, en turnerande konstutställning som granskade den urbana normen på olika sätt.

Vi vill tillsammans med andra aktörer lyfta vikten av fungerande kulturverksamhet i hela landet och bidra till utveckling av reformer och ersättningssystem som gynnar kultur i hela landet.

Senaste om kultur