Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Webbinarium

Ungdomars kulturer och vardagliga liv på svensk landsbygd.

Susanna Areschoug, forskare vid Stockholm universitet, talar utifrån sin avhandling som handlar om ungdomars kulturer och vardagliga liv på svensk landsbygd. Materialet bygger på ett tio månader långt etnografiskt fältarbete med åttonde- och niondeklassare på en högstadieskola i en mindre ort i Mellansverige. I studien undersöks platsskapande, genusrelationer och identitetspraktiker ur ett intersektionellt perspektiv, dvs hur kön, klass, sexualitet, ålder och ras kommer till uttryck i deras vardagliga liv. Ett särskilt fokus riktas mot maktrelationen mellan stad och land och hur ungdomarna förhandlar kring och gör motstånd mot de stereotypa föreställningar riktade mot landsbygden som ofta reproduceras i media, politik och den allmänna debatten.

Medverkande:
Maja Adolfsson, Företagsdoktorand på Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva och Umeå universitet,
Susanna Areschoug, forskare vid Stockholms universitet.

Webbinariet spelades in den 30 november 2023.