Hela Sverige

Regional utveckling.

Det nationella landsbygdspolitiska delmålet hållbar tillväxt ska se till att landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning är långsiktigt hållbar, samtidigt som miljömålen nås samt att landsbygderna bidrar till en positiv utveckling av Sveriges ekonomi vilket strävar mot det övergripande målet: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Vilket sammanfaller med Hela Sverige ska levas syfte och målbild.

 

 

En förutsättning för att hela Sverige ska kunna leva är att det finns arbetstillfällen i hela landet och att det finns förutsättningar för företagsamhet och sysselsättning med långsiktigt hållbar på flera olika sätt. I och med pandemin har också arbetsmarknadens villkor ändrats vilket innebär att fler tillåts jobba på distans vilket öppnar upp för fler möjligheter att bo i hela landet.

En viktig fråga är också kompetensförsörjning där närhet till olika typer av utbildning spelar en avgörande roll.

En del i ett fungerande lokalsamhälle och möjligheter till utveckling är att det finns tillgång till finansiering. Där kommer projektmedel som Leader-pengar, bygdemedel, regionala 1:1 medel, landsbygdsprogrammet mm in som viktiga utvecklingsmedel.

 

Balansrapport

Läs Balansrapport #8 - Kapital i hela landet.

Till rapporten »

Senaste om regional utveckling

Länsavdelningarnas planer 2022.

 

Länsavdelningen gör avtryck i Dalastrategin.

 

tipslista för dig som vill se fler bostäder på lan...