Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Om oss.

Hela Sverige ska leva är en ideell förening som bildades 1989 i slutet av den stora kampanjen ”Hela Sverige ska leva”. Vi är partipolitiskt obundna och en av få organisationer i Sverige som tar ett helhetsgrepp kring landsbygdsfrågorna.

Vi är en medlemsförening för lokala utvecklingsgrupper – alltså byaföreningar, samhällsföreningar, fiberföreningar med flera som alla arbetar för sin bygds bästa. Vi har också ett fyrtiotal medlemsorganisationer som delar våra värderingar och stöttar vår verksamhet. Våra 24 länsavdelningar samordnar och driver gemensamma frågor på regional nivå och finns till hands när de lokala grupperna i länet vill ha stöd och råd. I cirka en tredjedel av kommunerna finns även kommunbygderåd. I grunden är Hela Sverige ska leva en folkrörelse för det vi brukar kalla byarörelsen, det vill säga människor, föreningar och företag som arbetar allmänt för bygdernas bästa.