Hela Sverige

Infrastruktur.

En väg som är farbar. Tåget som stannar för persontrafik. Bussen som går. Elnätet som fungerar. VA-nätet som är hållbart. Infrastruktur är en av de grundläggande delarna i samhället. Att det fungerar och underhålls. Så klart kan inte det finnas motorvägar överallt men att vägen är så pass bra att bilen inte går sönder när man kör på den skulle man kunna förvänta sig. När infrastrukturen inte fungerar blir det problematiskt. Här finns det stora skillnader mellan olika delar i landet. I mindre byar plockas gatulysen ner, i stora städer har man problem med ”ljusföroreningar”.

 

 

Hela Sverige ska leva uppmärksammar dessa frågor. Vi debatterar och analyserar. Våra länsavdelningar jobbar med att påverka politikerna som bestämmer över kollektivtrafiken. De tar också  fram modeller för kollektivtrafik som skulle fungera bra i just deras områden, startar samåkningsprojekt för att göra sina bygder mer tillgängliga och tar tag i problem som har med infrastrukturen i deras orter att göra, oavsett om det handlar om dåliga och farliga väga.

Balansrapport

Läs Balansrapport #4 - Infrastruktur i hela landet.

Till rapporten »
Samlad kunskap

Hitta vår samlade kunskap kring infrastruktur.

#infrastruktur »