Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Agenda 2030 för en hållbar framtid.

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. De syftar till:

  • att utrota fattigdom och hunger,
  • förverkliga de mänskliga rättigheterna,
  • uppnå jämställdhet och egenmakt,
  • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Hela Sverige ska leva har en viktig roll i att inspirera och stimulera till hållbara bygder. Därav temagruppen Agenda 2030 som arrangerar seminarier, webbinarier och gett ut skriften AGENDA 2030. FÖR OSS OCH FÖR KOMMANDE GENERATIONERS SKULL. Tillsammans kan vi förverkliga en hållbar framtid för våra bygder.

WEBBINARIER.

Temagruppen Agenda 2030 har som en av sina aktiviteter att arrangera webbinarier. De har alla en koppling till något av de 17 målen i Agenda 2030.  Studiefrämjandet Väst är vår medarrangör.

Styrgruppen för Temagruppen Agenda 2030:

Gunilla Almered Olsson, ledamot i Hela Sverige Göteborgsregionens Länsbygderåd,
almered.gunilla@gmail.com

Olle Persson, ordförande i länsbygderåd Hela Sverige X-ing Gävleborg,
olle.persson@lindefallet.com

Ewa Overmeer, vice ordförande i Hela Sverige Örebro län, ewa.overmeer@helasverige.se

Olof Nyström, ordförande länsbygderåd Hela Sverige Blekinge,
olof@mimmi.nu

Adjungerad: Sigrid Larsson, Samordnare, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, sigrid.larsson@helasverige.se