Hela Sverige

Tips till tjänstepersoner.

Hela Sverige ska leva har en redskapslåda som är mycket användbar för er på kommunen när ni vill fördjupa samarbetet med invånarna, och arbeta smartare och mer ekonomiskt för att hela kommunen ska leva. Du är också välkommen att ta kontakt med oss om du har specifika frågor.

 

Lokala utvecklingsplaner.

Många kommuner har upptäckt fördelarna med att låta kommunens lokala utvecklingsgrupper gör utvecklingsplaner för sina områden, planer som sedan arbetas in i kommunens planer. Det är lokalbefolkningen som vet bäst var gatulysena behövs någonstans, och vilken kommersiell service som är viktigast för dem – och hur den skulle kunna fixas på ett smart och ekonomiskt sätt.

Ofta får grupperna som gör planer, en viss ekonomisk ersättning för sitt arbete.

 

Lokalekonomisk analys, LEA.

Att göra en lokalekonomisk analys, en ”LEA”, är en spännande resa för att lära känna sin hembygd och dess utvecklingsmöjligheter. Enkelt uttryckt resulterar den lokalekonomiska analysen i en beskrivning av lokalsamhället och dess resurser, en lokal bytesbalans och en analys av lokala resurser.

Kartläggningen visar lokala resurser som kan nyttjas och bytesbalansen vilka varor och tjänster som kan produceras för lokal konsumtion. Smarta och hållbara ideér ska stärka och utveckla den lokala ekonomin, det vill säga i förlängningen skapa nya jobb, företag eller verksamheter.

Allt detta; kartläggningen, bytesbalansen samt de väl underbyggda idéerna om utveckling av den lokala ekonomin samlas slutligen i en rapport. Det blir en lokal handlingsplan för områdets hållbara utveckling.

Läs mer här. https://friametoder.se/?cat=88

 

Fria metoder.

Fria metoder är en hemsida skapad av Hela Sverige ska leva, ABF, Cesam, Studieförbundet Vuxenskolan och Coompanion. Här har vi samlat de bästa fria metoderna för lokal utveckling, från A till Ö, det vill säga från det att man vill samla många till ett första möte, via planering och finansiering, till metoder för att utvärdera och reflektera över det man gjort.

Det finns bra och beprövade metoder och tips för allt!
https://friametoder.se/

 

Servicebanken.

Servicebanken är en resurs för dig som arbetar med lösningar för lokal service. Här hittar du verktyg, metoder, goda exempel och inspiration på hur du kan jobba med service i samverkan på din ort.

Materialet är en sammanställning av de samlade lärdomarna från pilotprojektet Service i samverkan som drevs av Hela Sverige ska leva. https://servicebanken.helasverige.se/

 

Flexibel arbetsplats.

Hela Sverige ska levas kansli arbetar sedan några år som flexibel arbetsplats. Vi träffas på Teams för de interna mötena, och på Zoom i vissa, större, sammanhang. Vissa dagar går telefonerna varma. Andra dagar ses några på mötesplatsen i Gamla stan i Stockholm och avslutar till och med kanske dagen med en After Work. Alla ses också regelbundet på mötesplatsen. Det här arbetssättet gör att våra medarbetare kan bo och jobba var som helst i Sverige. Tänk om fler gjorde så här. Vilka möjligheter det skulle ge till människor att leva och bo överallt i Sverige!

Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar. Mer inspiration finns också på hemsidan The Remote Lab.  https://remotelab.io/