Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Nätverk.

Här nedan har vi listat ett antal nätverk som vi gillar. De består alla av människor som delar våra värderingar om att hela Sverige ska leva. Några är generella, som exempelvis Inlandsaktivisterna och SOL-nätverket, andra koncentrerar sig på ett eller ett antal ämnen.

Inlandsaktivisterna är fyra kvinnor som bor i Norsjö och Malå och som lyfter det som är bäst med att bo i inlandet och belyser problematiken med nerdragningar av service.

Instagram: https://www.instagram.com/inlandsaktivisterna/

Facebook: https://www.facebook.com/inlandsaktivisterna

 

Stad och Landnätverket, eller SOL-nätverket, arbetar för att hela Sverige ska leva, för ett levande naturbruk och matförsörjning som gynnar den biologiska mångfalden. SOL-nätverket vill utveckla demokratin nationellt och kommunalt, och stärka självorganiseringen lokalt. SOL-nätverket organiserar också Byskoleupproret.

Hemsida: https://solnatverket.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/863507691243589

 

Norrlandsparadoxen är en FB-grupp som startades av Arne Müller, författare till boken Norrlandsparadoxen. Gruppen skapades för att fortsätta diskussionen från boken och ämnesområdet har sedan dess vidgats till att omfatta följande ämnen: regionalutveckling/regionalpolitik, gruvbranschen och andra naturresursbranscher, trafik- och fordonsfrågor kopplade till elektrifiering.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1436985516612619/

 

Omställningsnätverket är en ideell förening som verkar för att utbilda, uppmuntra och stötta lokala omställningsinitiativ i Sverige. Nätverket håller kurser, sprider information och goda exempel, nätverkar och ordnar en årlig konferens. Omställningsnätverket har funnits sedan 2013 och är en del av det globala Transition Network.

Hemsida: https://omstallning.net/

 

Föreningen Sveriges vattenkrafts- och vindkraftskommuner och regioner, FSV.

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner har 39 medlemskommuner från de sju skogslänen och arbetar för att vattenkraftskommunerna varaktigt återförs del av de värden som vattenkraften genererar.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/148020891906786

 

Norrlandsförbundet är en politiskt obunden intresseorganisation som driver frågor som rör Norrlands utveckling, exempelvis inom näringsliv, högre utbildning, infrastruktur, kultur, tillväxt och arbetsmarknad.

Hemsida: http://norrlandsforbundet.se/

 

Landsbyggarna startades av Leader Höga Kusten och har spridit sig till andra områden i Sverige. Hemsidan inspirerar till att förverkliga sin dröm om att bo och verka på landsbygden. Här finns goda exempel, kunskap och tips hur du går tillväga.

Hemsida: https://www.landsbyggare.se/

 

Landsbygdsdröm startades av Jennifer Erlandsson, Theresia Sandahl och Robert Danielsson – som fick utmärkelsen Årets landsbygdsutvecklare av Hela Sverige ska leva år 2021. Landsbygdsdröm letar upp, räddar och förmedlar tomma hus. Bland annat får vi följa dem i deras verksamhet via kortfilmer på hemsidan.

Hemsida: https://www.landsbygdsdrom.se/