Hela Sverige

Vi är en utvecklingshubb.

Hela Sverige ska leva har alltid varit en kuvös för nya idéer. Bakom oss har vi en kreativ byarörelse med länsavdelningar och medlemsgrupper som ofta provar nya vägar för att skapa ett bra liv på landsbygden. Riksorganisationen lyssnar, samlar upp och gör verkstad av några av de goda idéerna. Andra idéer stannar på länsavdelningsnivå och blir till verkstad där.

Service på lokal nivå har varit ett återkommande ämne under vår verksamhetstid och de senaste åren har vi jobbat extra intensivt med det. Vi var ansvariga för projektet Service i samverkan där elva kommuner från olika delar av Sverige deltog för att tillsammans med de lokala grupperna inom kommunen, skapa lösningar för lokal service – lösningar som de boende själva önskat sig. Projektet pågick i flera år och ledde till att många orter i Sverige har fått bättre tillgång till service, både kommunal och kommersiell. Erfarenheterna finns samlade i Servicebanken.

 

Bymacken. Service är också att kunna tanka bilen utan allt för mycket besvär. På en drivmedelskonferens våren 2008 arrangerad av Värmlands länsavdelning och Landsbygdsnätverket, diskuterades hur man kunde lösa problemet med att antalet drivmedelsmackar på landsbygden minskade så mycket. Det ledde så småningom till att Hela Sverige ska leva var med och startade nätverket Bymacken, ett samarbete mellan små landsbygdsmackar om inköp med mera. Konceptet sjösattes i Värmland först, men spred sig senare även till andra län. Första Bymacken, i Koppom, öppnade samma år som konferensen. Macken finns fortfarande kvar.

 

Mikrofonden. Våra medlemmar, de lokala grupperna, tar i allt högre utsträckning på sig större uppgifter. Det kan exempelvis handla om att ta över och driva skolan eller lanthandeln, eller att skapa förutsättningar för lokalt företagande. Och då behövs ofta kapital. Men sociala företag och ekonomiska föreningar har svårt att lösa sin finansiering, bland annat på grund av att finansmarknadens regler inte är anpassade för dessa företag/föreningar. Den här målgruppen behöver dessutom ofta småkrediter, vilket gör dem mindre lönsamma för dem som ska låna ut pengar.

Hela Sverige ska leva, Coompanion, Ekobanken och Jak Medlemsbank startade därför Mikrofonden Sverige år 2010. Mikrofonden Sverige är civilsamhällets och kooperationens egna riskkapitalkooperativ och den är ett nationellt nav för ett antal regionala mikrofonder. I skrivande stund (våren 2022) finns det åtta regionala mikrofonder i Sverige. De erbjuder finansiell coachning och olika finansiella erbjudanden anpassade för den sociala ekonomin. Läs mer på Mikrofondens hemsida.

 

Bygdemedel för vindkraft. Tillsammans med vindkraftens intressenter arbetade vi fram en modell med nationella rekommendationer, om delägarskap, inflytande och ekonomisk ersättning till de bygder som berörs av vindkraftsutbyggnaden. I november 2010 kunde vi tillsammans med våra samarbetspartners presentera denna modell.

 

Konferensen Lokalekonomidagarna har arrangerats regelbundet under många år och samlar forskare, praktiker, politiker, lokala grupper och andra som är intresserade av olika aspekter på lokal ekonomi. Läs mer på Lokalekonomidagarnas hemsida.

Men vi har varit med om att skapa och föra fram mycket mer. Läs mer i vår jubileumsskrift, 25 år med Hela Sverige ska leva, eller botanisera bland skrifterna i Samlad kunskap.

 

Omställningsnätverket är en ideell förening som verkar för att utbilda, uppmuntra och stötta lokala omställningsinitiativ i Sverige. Nätverket håller kurser, sprider information och goda exempel, nätverkar och ordnar en årlig konferens. Omställningsnätverket har funnits sedan 2013 och är en del av det globala Transition Network.