Hela Sverige

Servicebanken.

En god samverkan mellan de som bor och verkar på landsbygden och kommunen är nyckeln till hållbar service anpassad efter lokala behov.

Servicebanken är en resurs för dig som arbetar med lösningar för lokal service. Här hittar du verktyg, metoder, goda exempel och inspiration på hur du kan jobba med service i samverkan på din ort. Materialet är en sammanställning från de samlade lärdomarna från pilotprojektet Service i samverkan.

Klicka här för att komma till Servicebanken.

Sakfrågor

HITTA ALL VÅR SAMLADE KUNSKAP KRING SERVICE.

#service »