Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Hela Norden ska leva

 

Hela Norden ska leva (HNSL) bildades som ett nätverk för lokal utveckling och närdemokrati av nationella bya-/bygderörelser vid Hela Sverige ska levas landsbygdsriksdag år 1994 i Växjö. Avsikten har sedan starten varit att utbyta erfarenheter och stärka det nordiska samarbetet för landsbygden och den lokala utvecklingen och därigenom också stärka de nationella organisationerna och den landsbygdspolitiska synvinkeln. Alla nordiska länder har deltagit från början även om Island då inte hade en etablerad nationell organisation utan har medverkade med engagerade personer. Så småningom erbjöds också de autonoma områdena Åland, Färöarna och Grönland plats och kontakter knöts med de baltiska länderna. Färöarna tillkom under 2013 som observatör och deltagit aktivt på de olika mötena. Samarbetet har rört olika verksamheter. Närdemokrati, ungdomar, kvinnor, landsbygdskultur och landsbygdsforskning har varit viktiga teman. Föreningarnas nationella samlingar till byadagar, landsbygdsriksdagar, årsmöten och liknande har varit betydelsefulla mötesplatser. Ordförandeskapet har roterat bland länderna.

Traditionen inom nätverket Hela Norden ska leva är att mötas ett par gånger per år där vi uppdaterar varandra om vad som händer i organisationerna och respektive ländernas arbete med landsbygdernas frågor såsom service, lokal planering och inflytande och hållbar utveckling.