Hela Sverige

Hela Sveriges organisation.

Basen i Hela Sverige ska levas organisation är de lokala utvecklingsgrupperna som arbetar demokratiskt inom ett visst geografiskt område. Vi har tusentals lokala utvecklingsgrupper som medlemmar och vi arbetar för deras behov och önskemål. Dessa lokala utvecklingsgrupper är främst byalag, samhällsföreningar och intresseföreningar. Men eftersom intresset för lokal utveckling kan uppstå i vilken förening som helst, så har vi även hembygdsföreningar, lokala idrottsföreningar, omställningsgrupper och andra som medlemmar. Det gemensamma för dem är att de arbetar med landsbygdsutveckling på lokal nivå i sina bygder.

 

Hela Sveriges länsavdelningar

I alla län finns länsavdelningar som ger information, råd och stöd till medlemmarna, och som samordnar och driver gemensamma frågor i länet. De har koll på vad som händer i sina län, de har stora kontaktnät och driver ofta egna strategiska landsbygdsprojekt. Länsavdelningarnas styrelse utses av de lokala grupperna i länet. Ofta sitter representanter för våra medlemsorganisationer i länsavdelningarnas styrelser.

Klicka på din länsavdelning för att se vad som händer i ditt län.

Möt riksorganisationens kansli

Till kontaktuppgifter »

Kommunbygderåd i hela Sverige

I många kommuner går de lokala grupperna samman i ett kommunbygderåd för att gemensamt driva frågor och för att bli en tydligare samtalspart för kommunens politiker och tjänstemän. Ett kommunbygderåd kan organiseras på många sätt, men grundläggande är att det representerar alla lokala grupper i kommunen och att det samarbetar mer eller mindre nära med kommunens tjänstmän och politiker.

Kommunbygderåd i din kommun?

För att se om det finns något kommunbygderåd i din kommun, kolla din länsavdelnings sida.

Hela Sverige ska levas styrelse

På nationell nivå finns Hela Sverige ska levas styrelse som svarar för det löpande arbetet. Styrelsen består av två ordföranden – en man och en kvinna – samt elva ledamöter. Ledamöterna representerar de lokala utvecklingsgrupperna och medlemsorganisationerna.

Läs mer om vad Hela Sverige vill »

MEDLEMSORGANISATIONER.

Våra medlemsorganisationer stärker och vitaliserar byarörelsen på olika sätt.

Våra medlemsorganisationer »