Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Våra länsavdelningar.

Vi har 24 länsavdelningar som arbetar med landsbygdsfrågor och lokal utveckling på länsnivå. De har kontakt med de lokala grupperna i länet, ger råd, och stöttar där det behövs. Länsavdelningarna har även kontakt och samarbetar med myndigheter, föreningslivet och övriga aktörer på länsnivå. De samordnar och driver gemensamma frågor. Representerar du en lokal grupp, så vänder du dig till länsavdelningen när du har en fråga du vill diskutera eller kanske om du undrar hur andra löst ett problem.

Ett stort kontaktnät

Länsavdelningarna har ett stort kontaktnät. Dels vet de vad som händer på den lokala nivån genom sina kontakter med de lokala grupperna, dels har de många kontakter genom de många projekt de driver eller deltar i. Händer det något nytt i länet, om ett projekt startas eller ett möte planeras, så vet oftast länsavdelningen det i ett tidigt skede.

En röst för den lokala nivån

Länsavdelningarna utmärkta samtals- och samarbetspartners i frågor som rör hela länet, exempelvis kultur, integration, service och småföretagande. De kan ta reda på var busshållplatserna bör placeras, de vet hur det står till med lanthandlarna i länet. De är en röst för den lokala nivån – alltså det lokala föreningslivet, de lokala företagen och invånarna i allmänhet och de vet vad dessa tycker och tänker. De kan hjälpa till att sprida viktig information i alla sina kanaler.

Länsavdelningarnas styrelser utses av de lokala grupperna i länet. Ofta sitter representanter för våra medlemsorganisationer i deras styrelser.

KOMMUNBYGDERÅD I DIN KOMMUN?

För att se om det finns något kommunbygderåd i din kommun, kolla din länsavdelnings sida.

Läs mer om kommunbygderåd »